19 september- Gratis Seminar: Trek uw lessen uit het Smart Cities Marktonderzoek


De afgelopen weken hebben we veel geleerd over de smart-city-markt. En dat is een belangrijke reden waarom we hebben besloten de Future City Conference voorlopig uit te stellen. Dat marktinzicht deden we op door het smart-cities-onderzoek dat we samen met USP Marketing & Consultancy uitvoerden. Onze belangrijkste conclusies leest u hier. Terwijl de samenleving in hoog tempo technologiseert en digitaliseert, blijven gemeenten achter. Waar staan gemeenten en hoe moet de markt daar op reageren? Die inzichten delen we graag met u. En dat doen we gratis.

Daarom nodigen we u graag uit voor het – gratis – Seminar: Trek uw lessen uit het Smart Cities Marktonderzoek

Tijdens dit seminar presteren we de uitkomsten van het marktonderzoek en reageert zowel markt als overheid hierop. Er is veel ruimte voor vragen en debat en we presenteren 6 interessante pitches.

Dat leidt tot het volgende programma:

13.30 uur – Ontvangst
14.00 uur – Context: Hoe verandert de stedelijke opgave door technologisering (door Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker bij de Future City Foundation)
14.30 uur – Presentatie: Resultaten Smart Cities Onderzoek (door Jan-Paul Schop, directeur USP Marketing Consultancy)
15.00 uur – Vragen en discussie
15.20 uur – Pauze
15.40 uur – Wat vindt de markt (Rik van Berkel, FME)
16.00 uur – Wat vinden gemeenten (Niels Rood, Raadslid D66 en voormalig wethouder bij de gemeente Eemnes)
16.20 uur – Dit doet de markt: veelbelovende pitches van:

  • EGM Architecten over smart grids voor integrale gezondheidsoplossingen in achterstandswijken
  • Aerovision over HelloBin, slimme afvalinzameling
  • The Urban Future over virtual reality mobiliteits-oplossingen
  • BackHoom over hun duurzame dataplatform met oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving
  • ICR3ATE | Digital Makers Lab over connected I-bikes, slimme fietsen

Het evenement vindt plaats op 19 september op het kantoor van Future City, Paulus Borstraat 41 in Amersfoort.
Deelname is gratis.

Aanmelden kan hier:


Klik hier als de pop-up niet opent.

In samenwerking met: