Masterclass: Besturen van de Smart City (november en december 2018)


Wat is big data en hoe zet je het in? Wat is de nieuwe bestuurkundige opgaven door technologisering? En welke ethische vragen moeten we op lossen voor we echt smart zijn? Kortom, hoe bestuur je de smart city?

Tijdens de door de BNSP en de Future City Foundation ontwikkelde Masterclass ‘Besturen van de Smart City’ (8, 22 november en 6 december) krijgt u antwoord op deze vragen.

Dat doen we niet zelf, maar onder leiding van masters uit de praktijk. Zij nemen u stap voor stap en aan de hand van veel praktijkvoorbeelden mee naar de smart city. Maar we zijn niet alleen bezig met theorie, we bezoeken ook de praktijk tijdens excursies naar boeiende praktijkvoorbeelden.

Koppeling aan uw praktijk door Yvonne Kemmerling
Om de koppeling met uw praktijk zo optimaal mogelijk te maken, worden de masterclasses geleid door Yvonne Kemmerling, oud-wethouder in Soest en Amersfoort en nu voorzitter van de Future City Foundation.

Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor raadsleden, wethouders, statenleden, gedeputeerden en andere bestuurders. En voor iedereen die (ambtelijk) aan bestuurders adviseert.

We organiseren ook een speciale masterclass voor ontwerpers, de Masterclass Ontwerpen van de Smart City. Meer informatie vindt u hier.


Klik hier als de popup niet werkt.

Wat u leert

>> Hoe u (big) data inzet om betere beslissingen te nemen: wat big data is en waar je het voor kan gebruiken. En hoe je dat doet.
>> Hoe de bestuurlijke stedelijke opgave verandert door de opkomst van internet: wat het betekent dat we altijd verbonden zijn, daardoor heel flexibel worden en daardoor wordt het heel relevant waar we wel zijn en hoe dat is ontworpen. En kunnen we dat voorspellen?
>> Waar de grens ligt: in de smart city wordt gedrag stuurbaar, maar willen we dat ook echt? Wat zijn de ethische grenzen? En hoe borgen we onze veiligheid?

De stappen die we zetten zijn:

  • Stap 1 (8 november 2018) – Gebruik data om betere beslissingen te nemen
  • Stap 2 (22 november 2018) – Hoe functioneert de stad van de toekomst? – Wat is de nieuwe opgave?
  • Stap 3 (6 december 2018) – Gedrag en Ethiek, Privacy

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

Stap 1 – Gebruik data om betere beslissingen te nemen
Master: Arjen Hof, directeur Civity
Locatie (en excursie): Rotterdam
8 november 2018

Bestuurders gebruiken elke dag data in hun werk. Niemand doet iets zomaar. Maar de hoeveelheid data die op dit moment beschikbaar is, is vele malen groter dan we gewend zijn. En daardoor kunnen we andere vragen stellen én ze beter beantwoorden. Daarom beginnen we bij data. En dus vragen we ons af…

1 Wat is (big) data?
Er is veel data beschikbaar. En alle data is te visualiseren op bijvoorbeeld een kaart of stadsplattegrond. Dit kan harde data zijn (aantallen, stromen, etc.) of zachte data (emotie).

2 Waar heb ik het voor nodig?
Alles begint bij de inhoudelijke vraag. Data geeft daar een antwoord op. Dus: welke vraag heb ik en welke data heb ik nodig om die vraag te beantwoorden en welke data-sets wil en moet ik aan elkaar koppelen om tot welk inzicht te komen?

3 Waar vind ik de juiste data?
Waar haal ik data vandaan? Wat is open data? En hoe kom ik aan niet-open data? Wat is big data? Hoe haal ik data naar binnen?

4 En wat kan ik er mee?
Hoe verwerk ik die data? Hoe doe ik een goede analyse? Welke software heb ik nodig? Kortom, hoe zet ik data in?

5 Kan ik nog meer met mijn tools?
Ik kan door big data de stad beter begrijpen, maar kan ik ‘m ook beter voorspellen? En wat betekent dit voor mij als bestuurder?

Excursie – Rondleiding door een datacenter en een sensorwalk
Voordat we data hebben, moeten we het vergaren. Daarvoor hangen er steeds meer sensoren in de stad. Maar van wie zijn die sensoren, wat doen ze en wat kunnen we er mee. Dat verkennen we in het centrum van Rotterdam. Vervolgens bezoeken we een Rotterdams Datacenter (i3D.com) en leren we hoe die data wordt opgeslagen en wat de vestigingseisen van een datacenter zijn. En hoe werkt zo’n datacenter eigenlijk?

 

Stap 2 – Hoe functioneert de stad van de toekomst? – Wat is de nieuwe opgave?
Masters: Rob van der Velden, voorzitter BNSP en directeur Atelier Dutch en Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker bij de Future City Foundation
Locatie (en excursie): Almere
22 november2018

Internet verandert de manier waarop we de stad gebruiken. Dat leidt tot nieuwe opgaves. Dat begint bij de omgevingsvisie. De verandering is samen te vatten in vier uitgangspunten:

1 – We zijn altijd verbonden
We worden een internet of people in een internet of things. We zijn altijd verbonden en worden daardoor heel flexibel. Dat heeft tal van (fysieke) gevolgen. Bijvoorbeeld omdat mensen meer thuis werken. Hoe hou je daar als bestuurder rekening mee?

2 – We worden heel flexibel
Wat betekent flexibiliteit in de praktijk? En hoe vertaal je het flexibele gedrag van gebruikers in je ontwerp? Hoe kan een openbare ruimte zich kan aanpassen aan de gebruikers? Of wordt dat centraal gestuurd? En wie is daar dan voor verantwoordelijk?

3 – En hebben daardoor behoefte aan betekenis
Als ik overal kan zijn, waar ben ik dan? Op een plek waar ik wil zijn, maar hoe ziet die plek eruit? Een van de grootste gevolgen van smart city is dat plekken betekenis moeten hebben. Maar wat betekent dat? En hoe kun je dat (be)sturen?

4 – Voorspellen is het nieuwe plannen
Door het gebruik van big data kunnen we het gedrag van gebruikers van onze dorpen en steden voorspellen. De stad (en het dorp) wordt zo een systeem en de vraag is tot welk plan dat leidt. Ontwerpen we nog wel plannen, of maken we controllrooms? En is er dan nog wel sprake van een omgevingsplan, of van een soort simcityachtig systeem?

Excursie Almere – Hoe smart is het Floriadeterrein?
Almere organiseert de Floriade in 2022. De Floriade is niet alleen een wereldtuinbouwtentoonstelling, maar ook een nieuwe, groene stadswijk die na de wereldexpo aan de oever van het Weerwater verrijst. In 2022 moeten er 600 instapklare huizen staan. Bovendien wordt de A6 niet alleen verbreed, maar moet de snelweg die Almere met Schiphol en Amsterdam verbindt ook energieneutraal worden. Door evenveel energie langs de snelweg op te wekken als de verlichting en het dynamisch verkeersmanagementsysteem verbruiken, is dit mogelijk. Hoe wordt slimme toepassingen ingezet voor de gebiedsontwikkeling van het Floriadeterrein? We nemen u mee naar Weerwatereiland, onderdeel van het Floriadeterrein, waar u een rondleiding krijgt door deskundigen die u alles vertellen over de Floriade, digitalisering en datagedreven werken.

 

 

Stap 3 – Gedrag, Ethiek en Privacy
Master: Peter Paul Verbeek, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente
Locatie (en excursie): Eindhoven
6 december 2018

Niet alles wat kan en mag, moet je ook doen. Net als bij eerdere grote veranderingen, lopen regels en wetten achter de feiten aan. Wetten en regels zijn een verantwoordelijkheid van de overheid, maar het is ook weer niet zo dat we zonder overheid geen normen kunnen stellen. We signaleren twee trends waar ontwerpers rekening mee moeten houden

1 – Gedrag is stuurbaar
Gemeenten krijgen controllrooms van waaruit de stad wordt gemonitord en van waaruit kan worden ingegrepen op gedrag. Maar hoe werkt dat dan? Wie is verantwoordelijk? En hoe?

2 – Ethiek en Veiligheid
Mag je het gedrag van mensen wel sturen? Is dat ethisch wel verantwoord? Waar liggen de grenzen als het gaat om privacy? In elke les zal het gaan over ethiek, maar in deze les bijzonder. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders hierbij?

Excursie Eindhoven – Smart city living lab Stratumseind
Sinds 2013 is de langste kroegstraat van Nederland omgetoverd tot een living lab voor crowd control. De uitgaansstraat hangt vol met geluidsmeters, camera’s en weersensoren. Daarnaast worden er ook sentimentanalyses gedaan via social media en statistieken bijgehouden met de hoeveelheid verkochte biertjes en geparkeerde auto’s. Een van de meest opvallende elementen van dit Living Lab is de toepassing van licht. De Gemeente Eindhoven, TU Eindhoven en Philips werken samen in het lichtproject ‘De-escalate’. De verlichting moet leiden tot minder agressie. Er wordt ook experimenten gedaan met geur. Maar hoe ver kun je gaan in het sturen van gedrag? Tinus Kanters, projectmanager van het Living Lab, neemt u mee naar Stratumseind en gaat hierover met u in discussie.

 

Hoe lang duurt de Masterclass?
Elke Masterclass begint om 13 uur en eindigt om 17 uur met een borrel.
Daarnaast is het mogelijk om van 10 tot 13 uur op excursie te gaan in de stad waar de masterclass wordt gehouden. De excursies zijn facultatief. We zijn op dit moment hard bezig met de concrete invulling hiervan, waarbij de excursies vanzelfsprekend goed aan sluiten bij de thema’s van de masterclasses.

Waar is het?
De exacte locaties ontvangt u als u zich heeft aangemeld.

Wat kost het?
Leden van de BNSP
betalen 900 euro (excl. btw) voor de Masterclass (3 middagen) en 100 euro (excl. btw) per excursie (inclusief lunch)
Niet-BNSP-leden betalen 1100 euro (excl. btw) voor de Masterclasses en 110 euro (excl. btw) per excursie (inclusief lunch). Het is mogelijk om bij aanmelding voor de Masterclass direct BNSP-lid te worden (voor 165 euro per jaar).


Klik hier als de popup niet werkt.