Dorinda Kuijf: Workshop – Een slimme zorglocatie, hoe doen we dat?


Nieuwenoord is een woonpark van zorgorganisatie Amerpoort. In Nederland zijn meer van dit soort woonlocaties. Nieuwenoord is prachtig gelegen in de bossen, waar mensen met een verstandelijke beperking wonen, begeleid en indien nodig ook verzorgd worden. Het woonpark heeft aspecten van een klein dorp, waar de bewoners veilig en vrij kunnen wonen en werken.

Hoe kan slimme technologie ingezet worden, die deze kwaliteit van wonen en werken voor deze bewoners verder te verbeteren. Hoe kunnen we het werken voor medewerkers aantrekkelijker maken, een interessante werkgever zijn en blijven, zeker nu het zo moeilijk is om aan goed en enthousiaste nieuwe medewerkers te komen. Dorinda Kuijf, projectleider van dit project Smart Nieuwenoord vertelt wat er gebeurt en gaat in haar workshop tijdens de Dutch Future City Conference met ons in gesprek en in discussie over de keuzen die gemaakt moeten worden.