Future City verbindt technerds met citynerds


Hoe moeten we omgaan met de flexibilisering en het efficiënt ruimtegebruik die de smart city tot gevolg heeft. Hoe moeten wij de datalaag naar ‘onze’ hand zetten? Daar is visie voor nodig. Daarvoor moeten urbanisten (stedenbouwers, planologen, geografen en andere citynerds) en technerds met elkaar in gesprek en samen aan het werk. Future City slaat die brug.

Future City verbindt
Er bestaat een kloof tussen citynerds enerzijds en technerds anderzijds. Bij de techs is relatief weinig kennis van stedelijke problemen. Tegelijkertijd zien veel urbanisten de smart city als een ver van hun bed show. Dat er een datalaag over de stad ligt die enorm veel mogelijkheden, kansen, maar misschien ook wel bedreigingen biedt, zien ze niet of te weinig in. Het is duidelijk dat deze werelden met elkaar in gesprek moeten om samen aan de slag te gaan. Zo kunnen ze samen tot nieuwe oplossingen en visie voor onze gebieden, steden en dorpen komen.

Future City stimuleert
Future City organiseert de uitwisseling van kennis, gedachten, ideeën en oplossingen tussen technerds en stedenbouwers. Het netwerk organiseert events waar de twee groepen met elkaar in contact komen. Denk bijvoorbeeld aan ontwerpateliers, summerschools, bootcamps, ontwerpnachten, hackathons. Tijdens die events staan de maatschappelijke uitdagingen centraal en laat technerds en citynerds samen oplossingen bedenken. Zo leren ze van elkaars kennis en kunde en kunnen ze daar allebei mee aan de slag. De urbanisten kunnen de inzichten gebruiken om tot visievorming en stedelijke oplossingen te komen, de technerds kunnen er producten door ontwikkelen die aansluiten bij de echte behoefte in de markt. Het netwerk spant zich in om de kennis van de ene groep te vertalen naar die van de andere. Future City spreekt beide talen en zorgt voor deze win-win

Future City activiteert
Future City verbindt en activeert. Omdat we in ons netwerk citynerds koppelen aan technerds, kunnen we ideeën omzetten in concrete oplossingen. Zo leidt een gesprek niet tot een debat, maar tot een prototype. Daarvoor gebruikt FutureCity de Europese FIWARE-architectuur en heeft haar eigen FIWARE Lab. Hierdoor kunnen Nederlandse uitdagingen eenvoudig worden gekoppeld aan oplossingen die elders in Europa (en de wereld) zijn bedacht. En andersom kunnen we voor productontwikkelaars een poort naar de Europese markt zijn.

FIWARE is een publiek private samenwerking, op initiatief van de Europese Commissie, met als doel het stimuleren van schaalbare en herbruikbare Smart City oplossingen voor maatschappelijke vragen. Steden en technerds kunnen in het FIWARE Lab NL experimenteren met data en tools en kennis delen over Smart City toepassingen uit heel Europa. In 2015 is het FIWARE Lab NL, met steun van de Economic Board Utrecht, opgericht door een consortium bedrijven. Vanaf 1 juli 2017 is het FIWARE Lab NL onderdeel van Future City en kunnen steden en technerds blijven experimenteren met data en tools uit heel Europa. De Future City Foundation is lid van de Europese FIWARE Foundation en heeft een zitting in de Europese Board.

Sluit aan bij Future City
Het verbinden, stimuleren en creëren van concrete oplossingen kan Future City niet alleen. Daarvoor hebben wij partners nodig, die ons ondersteunen, maatschappelijke uitdagingen aandragen, kennis willen delen en ook actie willen ten aanzien van onze smart city. Trots zijn wij op onze huidige partners. Sluit ook aan! Dat kan op verschillende manieren. Van veel invloed tot alleen deelname van onze evenementen. Of door gebruik te maken van onze producten die zorgen voor de juiste oplossingen voor een gebied, stad of dorp.

Contact
Neem voor vragen over de Future City Foundation contact op met Tom Willebrandts via tom@future-city.nl of met Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl.  Bellen kan ook: +31 (0) 33 8700 100.
Of vul het contactformulier in:

 

Klik hier als de pop-up niet opent.