Hoe bestuur je een Smart & Leefbare stad


Een boek van Future City Foundation


Klik hier als de pop-up niet opent.

Ons land verandert in snel tempo. Steden verdichten en dorpen krijgen een nieuwe rol. Technologisering en digitalisering spelen een grote rol bij het in goede banen leiden van deze verandering. Als we willen dat onze steden en dorpen leefbaar blijven, moeten we keuzes durven maken over hoe de techniek onze leefomgeving beïnvloedt. Gedegen politieke keuzes maken over nieuwe publieke waarden.

In het boek ‘Smart & Leefbaar’ laten we zien op basis waarvan die keuzes gemaakt kunnen worden. Dat doen we aan de hand van de zeven, door het Rathenau Instituut opgestelde, publieke waarden. Per waarde geven we aan wat het wettelijk kader is en welke afwegingsruimte er is voor gemeenten. Het verschijnt op 12 november, maar u kunt het nu al bestellen. De digitale versie is gratis, de papieren versie kost 25 euro (incl. btw).

Bouwbesluit

Dit boek is het voorlopige einde van onze zoektocht naar een Bouwbesluit voor de Smart City die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. In het boek kijken we verder dan dat. We schreven over de waarde van data. We stellen vragen als Wat betekent dit voor het bedrijfsleven?, Wie is de sheriff van de smart city? en Mag je nog ongelukkig zijn? Door middel van een verzameling van columns, essays, praktijkvoorbeelden en interviews kijken we vanuit verschillende hoeken naar het besturen van de slimme stad.

Onze bijdrage aan de slimme stad

Dit boek is onze bijdrage om het denken over digitalisering en technologisering op een hoger niveau te krijgen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat een goed, open en democratisch debat leidt tot goede beslissingen. Nou ja, tot zo goed mogelijke beslissingen. Maar dan moet je wel weten waar je aan moet denken. We schrijven niet voor waar de smart city aan moet voldoen, maar geven een handleiding tot visievorming. U leest hier dus niet wat u moet vinden, maar wel waar u wat van zou moeten vinden. En hoe zich dat verhoudt tot bestaande wetten en regels. En dat in alle bescheidenheid. Want dit is pas versie 1.0. Een theoretische exercitie, uitgevoerd door een grote groep specialisten. Daarmee is het niet af. Het begint pas. Het komende jaar gaan we testen of wat we hebben bedacht ook echt werkt. En die resultaten delen we dan weer met u.

Hoofdredactie – Heerd Jan Hoogeveen (Economic Board Utrecht/Startup Utrecht), Anita Nijboer (Ekelmans & Meijer Advocaten), Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation), Jos van Winkel (Gemeente Amersfoort)

Redactie en columnisten – Kasper Bargerman (ELBA\REC), Ruben Bloemkolk (Universiteit Utrecht), Janette van Dijk (Gemeente Amersfoort), Frank Eliasberg (Ekelmans & Meijer Advocaten), Elien Hagedoorn (ELBA\REC), Emiel Heinsbroek (Extra Talent), Arjen Hof (Civity), Yvonne Kemmerling (Future City Foundation), Jos Kenter (TU Delft), Clara Kuindersma (Universiteit Utrecht), Rick Pakkert (DHM Infra), Joline Rodermans (ELBA\REC), Hannah Tomaswa (MVRDV), Zoë Tuithof (Universiteit Utrecht), Christa Wesselink (Universiteit Utrecht), Josefine Zeinstra (BFAS architectuur stedenbouw)

Art direction – Kilian Idsinga (ELBA\REC), Robert Ellents (ELBA\REC)


Klik hier als de pop-up niet opent.