Doe mee aan de Future City Thesis Award en leer van talent


We gaan iets leuks doen! Het komend jaar verbinden we de kennis van topstudenten uit Europa met de vragen van Utrechtse gemeenten. En dat is een win-win. Want we zoeken antwoorden op de vragen die Utrechtse gemeenten hebben over de smart city en we geven topstudenten de kans om hun thesis te toetsen aan de praktijk.

Waarom?
Internet en technologisering veranderen onze steden, dorpen, gemeenten. We zijn op dit moment allemaal met verbonden via mobiel internet. Met elkaar en met tal van sensoren om ons heen. Maar hoe gebeurt dat precies? Hoe verandert dat het leven in steden en dorpen? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat is de rol van gemeenten en van de bestuurders en ambtenaren in die gemeenten hierbij? Kortom, wat betekent het nou concreet voor bijvoorbeeld de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Leusden of Baarn? Of voor de steden Hilversum of Amersfoort? Dat zoeken we uit tijdens de Future City Thesis Award.

Daar kunt u als gemeente aan meedoen omdat…
>> u wilt leren en begrijpen hoe internet en technologie uw gemeente verandert;
>> u daar op een gefundeerde manier een debat over wilt kunnen voeren;
>> u concrete problemen heeft in uw gemeente die u op een nieuwe – smart – manier wilt oplossen;
>> u zich daarbij wil laten inspireren door topstudenten uit heel Europa.

Wat gaan we doen?
We zoeken Utrechtse gemeenten die mee willen doen aan onze Thesis Award. Met hen doorlopen we de volgende stappen:
>> In juli 2018 ontvangt u een korte vragenlijst waardoor we weten hoe u met het thema smart city bezig bent en wat uw vragen zijn.
>> In augustus organiseren we een seminar waar per deelnemende gemeente een wethouder en twee direct betrokken ambtenaren deelnemen. Tijdens dit seminar leiden de kwartiermakers u in op de basisbeginselen van de smart city. We bekijken daarbij hoe big data kan worden ingezet om vragen te beantwoorden. We onderzoeken ook hoe de stedelijke opgave verandert. Hoe functioneert de huidige stad? En we gaan in op de ethische dilemma’s die daarmee samenhangen. Dit vertalen we door naar het werk van bestuurders. En we bekijken hoe het aansluit op concrete vragen in uw gemeente.
>> Tijdens de Dutch Future City Conference (op 19 september) in de Jaarbeurs in Utrecht organiseren we een deelsessie voor de wethouders en ambtenaren waarin we met u de vraag voor de award formuleren. Doel is dat we aan het einde van de sessie vijf (gebundelde) vragen hebben (met deelvragen) die we uitzetten onder studenten in heel Europa. Deelnemers aan de Award, nemen ook (gratis) deel aan het de Dutch Future City Conference. Voor de wethouders organiseren we aan het einde van het congres een wethoudersdiner.
>> Vanuit de vijf gekozen thema’s zoeken we naar scripties onder studenten in heel Europa. Daarvoor maken we gebruik van het netwerk van het Kennislab voor Urbanisme en de FIWARE Foundation. Studenten mogen een al geschreven scriptie inleveren, maar we bieden hen ook de gelegenheid bij u af te studeren (als u dat wilt).
>> Uit de ingezonden scripties kiezen we in september een winnaar en die wint een mooie prijs.

Hoe doet u mee?
U kunt zich eenvoudig aanmelden. Deelname kost 2500 euro (excl. btw) per gemeente, waarvan 1000 euro wordt betaald door de Provincie Utrecht. Deelname is inclusief gratis deelname aan het hierboven beschreven seminar én deelname aan de Future City Conference voor 1 wethouder en 2 ambtenaren. De ondersteuning van de Provincie is niet vrijblijvend. We verwachten dat u actief deelneemt aan de activiteiten. Alleen zo wordt de award een succes.

Met wie doen we dit?
We organiseren deze award op initiatief van de Provincie Utrecht. Maar we doen het niet alleen. We werken samen met partners uit het bedrijfsleven, het onderwijs en natuurlijk met gemeenten uit de provincie Utrecht. Bovendien zijn we in gesprek met andere provincies om ook hen te laten aanhaken.

Aanmelden kan hier:

Klik hier als de pop-up niet opent.