Smart city heeft visie nodig die gaat over de stad en niet over techniek


We leven in een bijzondere tijd, waarin wij met alles en iedereen verbonden zijn, waardoor het begrip ‘plek’ een nieuwe betekenis heeft gekregen. Tot een eeuw geleden kon je alleen datgene meemaken, wat gebeurde op de plek waar je was. Dat is voltooid verleden tijd. Er ligt een datalaag over de stad. Die laag meet data, geeft ze door, analyseert en interpreteert. We zijn een internet of people in een internet of things geworden. Die verandering is minstens zo graag als de invoering van elektriciteit een eeuw geleden.

Deze verandering wordt vaak smart city genoemd, maar de implicaties gaan veel verder. Daarnaast gaat de discussie over smart city op dit moment heel erg over ‘smart’ en veel minder over ‘city’. Als we echt willen dat de stad smart wordt, moeten we voorbij de slimme toepassingen kijken en zien hoe en waardoor de stad momenteel verandert. We moeten daarom niet alleen focussen op techniek, maar op de manier waarop we in de toekomst samenleven en hoe dat verandert. Techniek is geen doel op zich, maar een onvermijdelijke gamechanger. De veranderingen zijn samen te vatten in drie uitgangspunten:

  • We zijn altijd verbonden met alles en iedereen – Het maakt het niet meer uit of we ergens fysiek aanwezig zijn. Via onze telefoon (of andere apparaten) hebben we overal toegang tot alle informatie en kunnen we real time weten wat er ergens anders op de wereld gebeurt.
  • We zijn ongekend flexibel – We kunnen overal werken, winkelen, videobellen met onze geliefden en ons vermaken. Dat maakt ons leven efficiënt en ongeordend tegelijk. We kunnen alles altijd en overal.
  • Betekenisvolle plaatsen zijn hierdoor nog belangrijker – Als we alles overal kunnen doen, waar willen we dan zijn? Op plekken waar we ons prettig voelen. We moeten nergens meer zijn, dus kiezen we voor beleving, voor toegevoegde waarde, voor betekenis.

Deze drie uitgangspunten veranderen alles in de stad. De manier waarop we wonen, werken, winkelen en recreëren. Het zorgt voor een nieuwe manieren van samenleven. Het biedt prachtige kansen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Kortom, de datalaag stelt ons niet alleen voor technische vragen, maar voor maatschappelijke uitdagingen en dilemma’s. En dus moeten we die laag ontwerpen, inrichten en naar onze hand zetten. Zoals we dat met alles in onze steden doen. Er is werk aan de winkel voor stedenbouwers en politici. Dat verandert niet! Net als in het oude Rome, de Hanzesteden of de steden uit de Gouden Eeuw, zijn onze steden plaatsen waar we leefkwaliteit realiseren, die economische en persoonlijke ontplooiing mogelijk maakt. Het is de manier waarop we welvaart en welzijn realiseren die radicaal verandert. Als we dat als uitgangspunt nemen, krijgen we slimme, toekomstbestendige steden en samenlevingen. En dat is waar de Future City Foundation voor wil gaan.

Lees ook ons essay.