1 miljoen euro EU-subsidie voor digitaliseringsproject herinrichting Liendert


Het project Liendert Interactieve Visuele Ervaring (LIVE-22) ontvangt een Europese subsidie van 1 miljoen euro om te helpen bij de herinrichting van de openbare ruimte. LIVE-22 is een project van vijf Amersfoortse geo-bedrijven, RIVM, gemeente Amersfoort en de Future City Foundation. Het project is een eerste concrete invulling van de ambities voor Earth Valley. Binnenkort delen we meer informatie over dit nieuwe project. 

Breder dan Liendert

De maatschappelijke en stedenbouwkundige vraagstukken waar LIVE-22 zich in Liendert op richt, zijn vraagstukken die ook in andere Amersfoortse wijken en in andere steden aan de orde zijn. De producten en diensten die in het kader van het project worden ontwikkeld, zijn daarom breder dan alleen in Liendert toepasbaar. Behalve voor gemeenten zijn de producten ook schaalbaar voor onder meer overheden, netbeheerders, waterbedrijven en andere organisaties.

Earth Valley

In de regio Amersfoort-Utrecht zijn veel innovatieve bedrijven en instellingen gevestigd die met data- en geo-informatie werken. Ingenieursbureaus, innovatieve bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen op de as Amersfoort-Utrecht, werken samen onder de naam Earth Valley. Door het samenbrengen van de aanwezige kennis en ervaring met het toepassen van digitale informatie, ontstaat een bundeling van innovatiekracht en ondernemerschap in de regio. Earth Valley heeft de ambitie om uit te groeien tot een nationaal en internationaal toonaangevende kennisomgeving, die een bijdrage kan leveren aan wereldwijde maatschappelijke en stedenbouwkundige opgaven zoals klimaatverandering en -adaptatie, circulariteit, energietransitie, leefbaarheid en mobiliteit.

Het LIVE-22 project loopt tot eind 2023 en vergt een totale investering van 1,7 miljoen euro. 60% hiervan wordt gefinancierd met de subsidie van het Europese programma REACT-EU. De resterende 40% wordt geinvesteerd door de projectpartners.

Bron: amersfoort.nl