14 feb workshop: Aan de slag met ‘Smart & Leefbaar’


Onze steden en dorpen worden smart en daar moeten we ook politieke keuzes over maken. Maar hoe geef je invulling aan de smart city in je gemeente én borg je tegelijk ook belangen? Daarover gingen we in gesprek met 30 professionals van gemeenten en andere overheden, tijdens de workshop ‘Aan de slag met Smart & Leefbaar – Zo borg je belangen in de digitaliserende gemeente’.

Technologisering en digitalisering roept ethische vragen op rondom privacy, veiligheid, rechtvaardigheid, autonomie, controle over technologie, menselijke waardigheid en machtsevenwicht. Of het vertaald zich zelfs in angst voor de smart city. Maar als de lokale politiek en het ambtelijk apparaat actief aan de slag gaat met deze publieke waarden, dan gaan digitalisering en technologisering gelijk op met de leefbaarheid in de stad.

Hoeveel ruimte geef je bijvoorbeeld aan commerciële bedrijven die slimme technologie willen toepassen in je gemeente? Als gemeente moet je een eerlijk speelveld creëren waarin bedrijven kunnen opereren, maar ook tussen overheid en bedrijfsleven. Je moet dan gelijkwaardige gesprekspartners voor elkaar zijn. Maar hoe kun je als individuele gemeente deze kennis op te bouwen om dat gesprek te voeren en goede regels of randvoorwaarden op te stellen?

De volgende stap is  deze principes toepassen in jouw gemeente. Bewustwording is dan de eerste stap. Future City kan je gemeente daarbij ondersteunen. Hiervoor hebben we een werkvorm ontwikkeld van drie workshops voor de raad, het college en het ambtelijk apparaat over het borgen van belangen in de digitaliserende gemeente. Maar elke gemeente is anders. Daarom gaan we graag met je in gesprek over de behoeftes in jouw gemeente.

Meer informatie

Wil je meer weten hoe de Future City Foundation jouw gemeente kan ondersteunen? Neem contact op met Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl of T: 06 28 63 84 26.

Lees meer over de publieke waarden in ons boek ‘Smart & Leefbaar – Belangen borgen in de digitaliserende gemeente’.

Presentaties 

Smart? City! (en community) – Hoe wordt de stad slim en blijft ze leefbaar – Door Jan-Willem Wesselink – kwartiermaker bij de Future City Foundation

Waarom de overheid nu aan de slag moet (en hoe dat uitpakt in Amersfoort) – Door Jos van Winkel – hoofd Bestuur, Strategie en Veiligheid bij de gemeente Amersfoort

Smart & Leefbaar – Hoe borg je belangen in de digitaliserende gemeente – Door Anita Nijboer – partner bij Ekelmans & Meijer Advocaten

Hoe gebruik je de kaders uit ‘Smart & Leefbaar’ om je (lokale) economie te versterken – Door Heerd-Jan Hoogeveen – directeur StartUp Utrecht