26 juni seminar: Zo ontwerpt u de smart city


Deze lessen hebben we afgelopen halfjaar geleerd

De opkomst van technologisering en digitalisering verandert (met een ongekende snelheid en impact) de manier waarop we leven en dus ook de steden en dorpen waarin we leven. Afgelopen halfjaar hebben we nagedacht over hoe de inrichting van onze steden en dorpen daardoor gaan veranderen en welke nieuwe ontwerpkeuzes je dan moet maken. En we deden onderzoek naar hoe je via datatoepassingen kan komen tot realtime omgevingsbeleid. We delen onze nieuwste inzichten met u tijdens het seminar op 26 juni 2019 in Amersfoort en u kunt meedenken over onze conclusies.

In de middag kunt u aansluiten bij de workshop ‘Aan de slag met Smart & Leefbaar – Zo borgt u belangen in de digitaliserende gemeente’ (26 juni, 14.00-16.30 uur, zelfde locatie). Deze workshop is exclusief voor bestuurders en medewerkers van gemeenten en andere overheden.

Ontwerpprincipes voor Smart Stedenbouw
In 2019 onderzoekt de Future City Foundation met ruim 20 vooraanstaande partners hoe we de smart city moeten ontwerpen. We denken dat de stedenbouw en de producten die daaruit voortkomen radicaal veranderen. Net zoals dat gebeurde met andere bedrijfstakken. We willen begrijpen hoe dat gebeurt, welke kansen dat oplevert en welke risico’s er aan kleven. Inmiddels hebben we de nieuwe ontwerpprincipes voor smart stedenbouw opgesteld en willen we die testen met ontwerpers, overheden en andere stakeholders.

Data & Omgevingsbeleid
Op verzoek van de Provincie Zuid-Holland deden we onderzoek naar hoe je via datatoepassingen kan komen tot realtime omgevingsbeleid. De kennis die we daarmee opdeden bundelden we in het boek ‘Data en Omgevingsbeleid’, dat u gratis kunt downloaden. Tijdens het seminar nemen we u in 5 stappen mee in het proces om te komen tot datagedreven beleid.

Programma

  • Kun je de kwaliteit van de leefomgeving real-time monitoren?
    Door Richelle Raaphorst – projectmanager bij de Future City Foundation
  • Wat zijn de nieuwe ontwerpprincipes van de smart city?
    Door Jan-Willem Wesselink – kwartiermaker bij de Future City Foundation

Voor wie?

Dit seminar is voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe digitalisering en technologisering de stad verandert en hoe je als professional gebruik kunt maken van data en slimme toepassingen.

Wanneer en waar?

Datum: 26 juni 2019, 11.00 – 13.00 uur
Aansluitend kunnen bestuurders en medewerkers van gemeenten en andere overheden deelnemen aan de workshop ‘Aan de slag met Smart & Leefbaar – Zo borgt u belangen in de digitaliserende gemeente’.
Locatie: In de kerk van ELBA\REC, Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort 
Deelname is kosteloos.