31 mei: Schrijf mee aan het Bouwbesluit voor de Smart City


Om de stad echt slim te krijgen, hebben we regels en waarden nodig. We hebben daar al regelmatig over geblogd. Maar we praten er niet alleen over, we doen ook. Samen met de Economic Board Utrecht, Ekelmans & Meijer Advocaten en de gemeenten Amersfoort en Utrechts schrijven we het Bouwbesluit voor de Smart City. En daar kunt u aan meedoen tijdens het Ontwerpatelier Bouwbesluit van de Smart City op 31 mei in Amersfoort dat we samen met ROmagazine organiseren.


Klik hier als de pop-up niet opent.

Sprekers op 31 mei zijn Heerd Jan Hoogeveen, Programmamanager Diensteninnovatie bij Economic Board Utrecht (EBU) die uitlegt waarom een Bouwbesluit voor de smart city nodig is en Anita Nijboer partner/advocaat omgevingsrecht bij Ekelmans & Meijer Advocaten die uitlegt hoe je die publieke waarden kunt vastleggen en koppelen aan de omgevingswet.

Zelf aan de slag
We hebben al wat voorwerk gedaan. We hebben op een rij gezet welke regels er al zijn. Op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld. Of privacy. En we ontdekten de publieke waarden uit het rapport ‘Opwaarderen: borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’, van het Rathenau Instituut. Daarbij gaat het over veiligheid. Worden we bijvoorbeeld bespioneerd via sensoren in onze steden? En over privacy: kunnen we nog onbespied en onbezorgd gebruikmaken van de ruimte? Een stap verder: mogen bedrijven of overheden mensen door de ruimte sturen zonder dat ze dat doorhebben? Autonomie is een belangrijke waarde in de slimme stad.
Bij die vragen is het belangrijk dat we inzicht hebben in techniek. Maar wie is verantwoordelijk voor de keuzes die worden gemaakt door algoritmes? Weten we of data waarmee de keuzes worden gemaakt, valide zijn? Is dat rechtvaardig? En bestaat er voldoende machtsevenwicht tussen burgers aan de ene kant en bedrijven en overheden aan de andere kant. Dat leidt allemaal tot de belangrijkste vraag: hoe efficiënt willen we leven? Of hebben we ook recht op imperfectie, rommeligheid en verspilling in onze leefomgeving?
Sommige van deze waarden zijn, zoals gezegd, al ingevuld. Voor privacy bestaat bijvoorbeeld Europese wetgeving. Maar andere waarden kunnen veel meer invulling gebruiken. En dat gaan we doen op 31 mei. Samen gaan we nadenken over hoe we de smart city regelen. Hoe maken we de publieke waarden concreet?

Dat leidt tot het volgende programma:
13.30 uur – Ontvangst
14.00 uur – Context: Hoe verandert de stedelijke opgave door internet (door Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker bij de Future City Foundation)
14.15 uur – Visie: Waarom een Bouwbesluit voor de smart city, door Heerd Jan Hoogeveen
14.30 uur – Plan: Maar hoe dan? Hoe leg je publieke waarden vast, door Anita Nijboer
14.45 uur – Workshop: Zelf meeschrijven aan publieke waarden voor de smart city
16.15 uur – Terugkoppeling
16.15 uur – Borrel

Het evenement vindt plaats op 31 mei in het kantoor van onze partner ELBA\REC, Paulus Borstraat 41, Amersfoort.
Deelname is gratis.

Aanmelden kan hier:

Klik hier als de pop-up niet opent.