Sensoren meten verzilting Prins Hendrikzanddijk Texel


Waarom
De Prins Hendrikdijk op Texel voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Voor de versterking wordt een duin gerealiseerd: de Prins Hendrikzanddijk (PHZD). Bij de aanleg van de dijkversterking verandert (tijdelijk) de hydrologische situatie. Hierdoor kan onder meer verzilting optreden. Binnen PHZD wil men monitoren of en in welke mate verandering optreden om tijdig te kunnen acteren wanneer referentiewaarden worden overschreden.

Hoe
Met een meetsysteem gebaseerd op IoT. Dit systeem bestaat uit twee EC sensoren, waterhoogte sensor en eventueel regenmeter. De aansturing en dataverzending gebeurt via LoRa. Een GPS sensor en aangepast algoritme zorgen voor een nauwkeurige positiebepaling.

Wat
Dit project presenteert een nieuwe techniek: effectmonitoring van de PHZD. De informatie van het project komt ten goede aan het waterschap. Door de ontwikkelde software is een link gemaakt voor vereenvoudigde (mogelijk geautomatiseerde) datadeling richting de databank van het waterschap zelf.

Fiware
Door gebruik te maken van het Fiware Lab NL wordt data op een eenduidige manier opgeslagen en beschikbaar gemaakt. Daarnaast worden de beschikbare bibliotheken voor het dashboard en security gebruikt. De Fiware componenten die gebruikt worden zijn: Orion, Cosmos, CKAN, Wirecloud en Concava.

Contact
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), R. Jonges (programmabeheerser), j.jonges@hhnk.nl
Kijk ook op https://www.hhnk.nl/prinshendrikzanddijk/

Klik hier als de pop-up niet opent.