Amersfoort: Citizen science zorgt voor droge voeten


Door Simone Emens

Klimaatverandering in combinatie met verstedelijking kan leiden tot hittestress, watertekort en overstromingen. Ook Amersfoort ondervindt de gevolgen van extremere weersomstandigheden. Om de Utrechtse groeistad klimaatadaptief in te richten zijn slimme waterbeheeroplossingen nodig. Vanuit het Horizon2020- innovatieproject SCOREwater doen bedrijven, organisaties en overheden in Amersfoort, Göteborg en Barcelona onderzoek naar slimme technologie voor effectiever stadswaterbeheer. Het doel van deze samenwerking is om de fysieke en digitale wereld te verbinden met innovatieve oplossingen. Uniek aan de Amersfoortse casus van het Europese proeftuinproject is de focus op het ontwikkelen van een sensornetwerk in cocreatie met inwoners.

Data en technologie gebruiken om meer grip te krijgen op de gevolgen van klimaatverandering om zo bij te dragen aan een klimaatbestendige stad. En dat in samenwerking met Europese partners en inwoners. Dat klinkt mooi, maar waar begin je? Edwin Hubers, subsidiecoördinator bij de gemeente Amersfoort: ‘Samen met counterparts uit Göteborg en Barcelona en de Nederlandse bedrijven Civity en HydroLogic schreef gemeente Amersfoort vanuit het ‘Smart City Programma’ in 2018 een onderzoeksvoorstel naar aanleiding van een Europese Horizon2020-call.’ De vraag van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma luidde: Hoe is ICT in te zetten om water- en klimaatproblemen rondom steden inzichtelijk te maken en hoe kunnen deze inzichten bijdragen aan het beter bestand maken van deze steden tegen de effecten van klimaatverandering?

De Nederlandse organisaties besloten om samen te gaan werken omdat zij de gedeelde ambitie hebben om bij te dragen aan het duurzaam inrichten van de Amersfoortse leefomgeving, elk met inbreng van een eigen expertise. Huug Meijer, projectleider bij de gemeente Amersfoort: ‘Als gemeente kunnen wij bijdragen aan een klimaatadaptief Amersfoort door de openbare ruimte op een bepaalde manier in te richten. Daarvoor is informatie nodig over grondwater, neerslag en bodemvocht.’ Door deel te nemen aan SCOREwater kan het adviesbureau HydroLogic zijn diensten en producten verder ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor Civity, dat zich specialiseert in het harmoniseren, standaardiseren en visualiseren van open (meta)data.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.