Amersfoort wil leren van water


SCOREwater zorgt voor veerkracht van Europese steden

Mede door klimaatveranderingen en verstedelijking moeten wij steeds vaker rekening houden met overtollig water en watertekort. Hoe gaan wij daar nou slim en kostenefficiënt mee om, rekening houdend met VN-doelstellingen, EU-beleid en -richtlijnen? Dat is de centrale vraag binnen het nieuwe Europese SCOREwater Innovatie-project van Horizon 2020.

SCOREwater wordt de komende vier jaar uitgevoerd door veertien organisaties in Gothenburg, Barcelona en Amersfoort. Onder andere de gemeente Amersfoort, het Amersfoortse bedrijf Hydrologic, Civity en de Amersfoortse stichting Future City werken samen om kennis te vergaren, data te verzamelen en vooral te innoveren. Zo wil SCOREwater zich inzetten om de veerkracht van steden tegen klimaatveranderingen te vergroten. SCOREwater wil innovatieve digitale services introduceren om gezondheidsinformatie te halen uit rioolwater en situaties van overvloedig regenwater en situaties van extreme droogte beter te beheersen of zelfs te voorkomen.

Drie grootschalige innovatieve waterprojecten in Amersfoort, Barcelona en Gothenburg vormen de verbinding binnen het SCOREwater-project. Zo innoveert SCOREwater met een techniek om de ‘rioleringssociologie’ van leefstijlgewoonten van de stedelijke gemeenschap te bepalen op basis van waterkwaliteitsmetingen in het riool. Er worden nieuwe technieken voor waterkwantiteitsmonitoring en een adaptieve manier van regenwateropslag, -gebruik en -afvoer ontwikkelt. De veerkracht tegen wateroverlast wordt verbeterd door monitoring in de openbare ruimte en hydrologische modellering gekoppeld aan nieuwe vormen van stedelijke inrichting. Nieuwe werkwijzen voor de ontwikkeling en het gebruik van digitale diensten voor steden en landelijke gebieden worden geïdentificeerd. Daarnaast zet SCOREwater zich in voor publieke betrokkenheid bij het waterbeheer en de samenwerking opzoeken met burgerinitiatieven die de klimaatbestendigheid van de stad vergroten.

Eén digitaal waterdomein
De kennis en data die binnen de waterprojecten wordt verzameld, komt samen op een digitaal platform. Zo kunnen wij onderling optimaal leren en gebruik maken van elkaars kennis en uitkomsten. De ICT services en tools die SCOREwater ontwikkelt, worden via hetzelfde platform aan steden beschikbaar gesteld. Bestaande technische platforms en services (bijvoorbeeld FIWARE, CKAN) worden uitgebreid naar het digitale waterdomein. Opkomende digitale technologieën zoals IoT, Artificial Intelligence en Big Data worden gebruikt om accurate real-time voorspellingen te maken over het water in de stedelijke omgeving.

Geïnteresseerd?
Blijf op de hoogte als u geïnteresseerd bent in het SCOREwater project, de ontwikkeling die het project de komende vier jaar doorgaat en de uitkomsten die het gaat voortbrengen? Ga naar www.scorewater.eu en laat uw gegevens achter, zodat wij u op de hoogte kunnen houden.