Digital Twin Netwerkexcursie naar Antwerpen – 5 september 2019


Klaas-Verschuure-2018
Delegatieleider Klaas Verschuure

Op 5 september 2019 organiseren we de Digital Twin Netwerkexcursie naar Antwerpen, exclusief voor bestuurders en de ambtelijke top van gemeente en provincie. Deze reis is een initiatief van Economic Board Utrecht (EBU) en Future City Foundation. Onze delegatieleider is de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure.

Ga met ons mee naar Antwerpen en leer alles over ‘digital twins’ en hoe u met deze deze digitale 3D-weergave van een gebied zo realtime mogelijk kunt weergegeven wat de leefkwaliteit in een gebied is. Ook kunt u ermee analyseren en zo inzicht krijgen in de fysieke, sociale en economische uitdagingen in uw gemeente en voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Met een digital twin kunt u als bestuurder een goede afweging maken en een onderbouwde beslissing nemen op basis van betrouwbare en up-to-date informatie. Het klinkt misschien nu nog futuristisch, maar in Antwerpen is dit over een jaar de realiteit in de raadszaal.

Leer in één dag over alle mogelijkheden van een digital twin voor uw gemeente/provincie en ontmoet een interessant netwerk van bestuurders en bedrijven die zich bezighouden met een digital twin in Nederland en België.

Dit kunt u verwachten:

  • U leert over de mogelijkheden voor uw gemeente of provincie op het gebied van digital twins, data en digitalisering. U hoort de verhalen en ziet de voorbeelden.
  • U komt in contact met bestuurders die bezig zijn met dezelfde vraagstukken.
  • U wordt onderdeel van een netwerk van bestuurders en bedrijven die zich bezig willen houden met een digital twin.
  • U komt in contact met sprekers, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties in Nederland en België.

AANLEIDING
In 2030 woont zestig procent van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Hoe zorgen we ervoor dat het ondanks die toenemende druk op de leefomgeving toch gezond en prettig wonen, werken en leven is?

In de regio Utrecht wordt hard gewerkt aan antwoorden op deze vraag: vooruitstrevende oplossingen die bovengenoemd scenario mogelijk gaan maken en waar een enorme internationale markt voor is. Gezond Stedelijk Leven vraagt om slimme maatregelen en innovaties, maar ook om monitoring en validatie. Oftewel: data. Zo is voor de Merwedekanaalzone een 3D-model ontwikkeld om met diverse omgevingsdata te kunnen simuleren wat de impact daarvan is op deze nog te bouwen wijk. Denk aan maximale bezonning, geluidsniveaus,
windhinder, maar ook sociale veiligheid door voldoende zicht op alle plekken te bieden.

Als Economic Board Utrecht brengen we vanuit het domein ‘Slim’ verschillende data-pilots niet alleen onderling in contact met elkaar, maar juist ook met relevante overheden en marktpartijen. Samen willen we werken aan een gestructureerde en gevalideerde monitoring en verantwoorde verzameling van data, en de structuur om deze kennis en data breder te kunnen ontsluiten. Om provincie Utrecht gezond en leefbaar te houden willen we daar met de hele regio samen aan werken. Met deze netwerkexcursie naar Antwerpen willen we het netwerk versterken met kennis en samenwerkingen, binnen de regio Utrecht en met relevante overheden en marktpartijen van buiten de regio.

Reisgenoten
Aan deze reis kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Uw reisgenoten zijn bestuurders en de ambtelijke top van gemeente en provincie. Deelname geschiedt op uitnodiging.

Bij meer dan 40 geïnteresseerden maken wij een inhoudelijke selectie. We zoeken daarbij naar een interessante inhoudelijk mix van deelnemers. We kijken daarbij naar de organisatie en naar de reden motivatie om mee te gaan.

Programma (wijzigingen voorbehouden)

7.00 u – De reisdeelnemers verzamelen zich in het Provinciehuis van Utrecht, waar we samen ontbijten.
7.30 u – Welkom door de delegatieleider Klaas Verschuure, wethouder in de gemeente Utrecht.
7.45 u – Kennismaking – wie bent u en waarom gaat u mee?
8.30 u – Spoedcursus digital twin – Arjen Hof, directeur van Civity, geeft ons
basiskennis mee voor onderweg.
9.00 u – Vertrek per touringcar naar Antwerpen – elk half uur vragen we een van de deelnemers een korte presentatie over hoe hij of zij met dit onderwerp bezig is.
11.30 u – Aankomst in Antwerpen, waar we de digital twin van Antwerpen bekijken.
12.00 u – De Antwerpse Digital Twin – we krijgen uitleg over de digital twin van Antwerpen door Nik van den Wijngaert, business development manager city of things, bij Imec.
13.30 u – Lunch – Tijdens de lunch is er een bedrijvenmarkt waar bedrijven die bezig zijn met digital twins zich presenteren aan de reisdeelnemers.
14.15 u – Pitchcarrousel van Nederlandse en Vlaamse bedrijven die een
(deel van een) digital twin kunnen maken
– bedrijven presenteren zich in 5-minuten-pitches.
16.00 u – Lezing: ‘Hoe bouwen we betere steden met technologie?’
Elaine Trimble, director Urban Development bij Siemens (onder voorbehoud)
16.30 u – Borrel en bedrijvenmarkt
17.30 u – Wandeling naar het restaurant
18.30 u – Start diner pensant
21.30 u – Vertrek naar Utrecht
23.30 u – Verwachte aankomst bij het Provinciehuis in Utrecht

Ga mee naar Antwerpen!
Deze reis is een initiatief van en wordt mogelijk gemaakt door Economic Board Utrecht, domein ‘Slim’ (domeinmanager Klaes Sikkema).

Deelname geschiedt op uitnodiging. Wilt u graag uitgenodigd worden -ook wij kennen immers niet iedereen- geef dat dan aan ons door. Elke wethouder mag een ambtenaar meenemen. Daarvoor vragen we een onkostenvergoeding van 250 euro. Aanmelden kan tot maandag 1 juli 2019.

Bent u van een andere overheidsorganisatie en heeft u interesse om mee te gaan naar Antwerpen? Neem dan contact op met de organisatie over de mogelijkheden (wendolijn@future-city.nl).

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze reis? Neem dan contact op met de organisatie, Wendolijn Beukers via wendolijn@future-city.nl of bel T: 033 87 00 100.

Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met Klaes Sikkema, domeinmanager Slim, Economic Board Utrecht, via klaes.sikkema@economicboardutrecht.nl of bel T: 06 4304 4837.

Procedure en voorwaarden
1 –  Deelname geschiedt op uitnodiging. Aanmelden kan tot 1 juli 2019. We zoeken naar een interessante inhoudelijk mix van deelnemers. We kijken daarbij naar (type) organisatie en naar de motivatie om mee te gaan.
2 – Deelname aan de excursie is gratis voor wethouders (inclusief ontbijt, lunch en diner). Elke wethouder mag een ambtenaar meenemen. Daarvoor vragen we een onkostenvergoeding van 250 euro.
3 – Als u bent uitgenodigd, gaan we er ook vanuit dat u komt. Als u zonder tijdig bericht (tot 10 werkdagen van te voren) niet komt, dan brengen we een onkostenvergoeding van 250 euro in rekening.
4 – Tijdens de excursie worden foto’s en filmopnames gemaakt die we gebruiken voor communicatiedoeleinden.
5 – Deelname is op eigen risico. We raden u aan u voldoende te verzekeren.
6 – Door u aan te melden, geeft u Future City Foundation en Economic Board Utrecht (EBU) toestemming om contact met u op te nemen over andere activiteiten van Future City Foundation en/of Economic Board Utrecht.