BedrijvenCamping: flexibele economie vraagt flexibele stedenbouw


Door Katja Zweerus

De economie van nu wordt steeds flexibeler, maar daarmee ook onvoorspelbaar. Denk aan online shoppen: flexibel consumentengedrag leidt tot minder voorspelbaarheid in productiebehoeften. Bedrijven moeten daar (snel) op kunnen inspelen. De BedrijvenCamping, een initiatief van het Kennislab voor Urbanisme en OBL Consult, is een concept voor bedrijventerreinen naar aanleiding van deze toenemende flexibiliteit, tijdelijkheid en een circulaire economie.

Startende en groeiende bedrijven weten volgens Joost Okkema, directeur van OBL Consult, vaak niet hoe hun bedrijfseconomische situatie zich ontwikkelt. ‘Het is voor hen onzeker welke huisvestingvraag zij overmorgen hebben. Daarom is het voor deze bedrijven van belang om niet vast te zitten aan hun vastgoed’, vertelt Okkema.

Het idee van een camping sluit perfect aan bij de wens naar flexibiliteit van gebruikers. Bij een ‘gewone’ camping zorgt de campingeigenaar voor een goede wegenstructuur, leidingen, voorzieningen en ontmoetingsplaatsen. ‘De basisprincipes van een BedrijvenCamping zijn hetzelfde. Ook hier is een terreineigenaar die zorgt voor aanleg van het terrein en voorzieningen’, aldus Okkema. De bedrijven kunnen een kavel huren voor een bepaalde tijd en daar zelf hun gebouw opzetten of een tijdelijk gebouw huren. Maar wat zijn nou precies de voorwaarden voor een succesvolle BedrijvenCamping?

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.