Beijing: De nieuwe focus van China is stadsontwikkeling


Door Pieter de Jong

De urbanisatie van China verschuift van stadsuitbreiding naar stadsvernieuwing. Waar er bij de stadsplanning voorheen alleen werd gekeken naar de fysieke wereld, wordt de virtuele wereld daar nu ook in meegenomen. Verder verschuift het paradigma van verstedelijking van instrumenteel naar cultureel leiderschap, wat betekent dat culturele en historische elementen een steeds grotere rol spelen in het verstedelijkingsproces.

In Beijing komen smart city en stadsplanning bij elkaar in het oude stadsgedeelte van de stad. Li Hao, werkzaam bij China’s grootste stedenbouwkundige bureau en beleidsadviseur (China Academy of Urban Planning & Design, CAUPD), wil hier een inclusieve en duurzame stad creëren met behoud van het culturele erfgoed en een goede levensstandaard. Om deze doelstellingen te behalen maakt Li Hao samen met het stadsplanningsteam van Beijing gebruik van een serie aan projecten die op elkaar aansluiten: 1) burgerparticipatie, 2) stadsvernieuwing, 3) samenbrengen van data en 4) een digitale expositie.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.