Bestuurlijk Nederland in één dataset


Door Margo ter Bekke

Binnen de provincie Zuid-Holland wordt gewerkt aan het concept ‘Bestuurlijk Nederland in één dataset’. De dataset wijst de weg in interbestuurlijk Nederland om gericht tot relevante samenwerking te komen. Zo kunnen we samen een nog betere overheid worden. Er wordt momenteel hard aan gewerkt om deze dataset straks voor iedereen beschikbaar te maken.

Het project in gestart in 2019 met een data-experiment binnen de provincie Zuid-Holland, wat leidde tot het concept van ‘Bestuurlijk Nederland in één dataset’. De dataset bevat informatie over welke bestuurders, overheden/organisaties er zijn, met welke onderwerpen zij bezig zijn en welke samenwerkingen zijn er al zijn tussen bestuurders en overheden iets te bereiken.

Recent kreeg de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen van de gezamenlijke overheden, verenigd in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv), de opdracht om de samenwerking tussen overheden in kaart te brengen. Dit resulteerde in het rapport Als één overheid – Slagvaardig de toekomst tegemoet! (september 2020, https://bit.ly/rapport-IFV-2020), waarin zij de randvoorwaarden voor een goede samenwerking in kaart heeft gebracht. De studiegroep constateert dat de hedendaagse maatschappelijke opgaven om interbestuurlijke samenwerking vragen, maar dat doelen vaak niet samen worden opgesteld, noodzakelijke spelers niet worden betrokken en regie ontbreekt.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.