Masterclass: Besturen van de Smart City (voorjaar 2019)


Wat is big data en hoe zet je het in? Wat is de nieuwe bestuurskundige opgaven door technologisering? En welke ethische vragen moeten we op lossen voor we echt smart zijn? Kortom, hoe bestuur je de smart city?

Nieuwe datum voor deze masterclass volgt binnenkort.

Samen met de BNSP hebben we de Masterclass ‘Besturen van de Smart City’ ontwikkeld, rondom de nieuwe bestuurskundige opgaven door technologisering. We zoeken naar antwoorden op bovenstaande vragen, onder leiding van masters uit de praktijk. Zij nemen u stap voor stap en aan de hand van veel praktijkvoorbeelden mee naar de smart city.

Koppeling aan uw praktijk door Yvonne Kemmerling
Om de koppeling met uw praktijk zo optimaal mogelijk te maken, worden de masterclasses geleid door Yvonne Kemmerling, oud-wethouder in Soest en Amersfoort en nu voorzitter van de Future City Foundation.

Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor raadsleden, wethouders, statenleden, gedeputeerden en andere bestuurders. En voor iedereen die (ambtelijk) aan bestuurders adviseert.

We organiseren ook een speciale masterclass voor ontwerpers, de Masterclass Ontwerpen van de Smart City. Meer informatie vindt u hier.

Heeft u interesse in deelname aan deze masterclass? Meldt u zich alvast aan en dan informeren we u binnenkort over de nieuwe datum. 


Klik hier als de popup niet werkt.

Wat u leert
>> Hoe u (big) data inzet om betere beslissingen te nemen: wat big data is en waar je het voor kan gebruiken. En hoe je dat doet.
>> Hoe de bestuurlijke stedelijke opgave verandert door de opkomst van internet: wat het betekent dat we altijd verbonden zijn, daardoor heel flexibel worden en daardoor wordt het heel relevant waar we wel zijn en hoe dat is ontworpen. En kunnen we dat voorspellen?
>> Waar de grens ligt: in de smart city wordt gedrag stuurbaar, maar willen we dat ook echt? Wat zijn de ethische grenzen? En hoe borgen we onze veiligheid?

De stappen die we zetten zijn:
Stap 1 – Gebruik data om betere beslissingen te nemen
Stap 2 – Hoe functioneert de stad van de toekomst? – Wat is de nieuwe opgave?
Stap 3 – Gedrag en Ethiek, Privacy

Stap 1 – Gebruik data om betere beslissingen te nemen
Master: Arjen Hof, directeur Civity

Bestuurders gebruiken elke dag data in hun werk. Niemand doet iets zomaar. Maar de hoeveelheid data die op dit moment beschikbaar is, is vele malen groter dan we gewend zijn. En daardoor kunnen we andere vragen stellen én ze beter beantwoorden. Daarom beginnen we bij data. En dus vragen we ons af:
1 Wat is (big) data? – Er is veel data beschikbaar. En alle data is te visualiseren op bijvoorbeeld een kaart of stadsplattegrond. Dit kan harde data zijn (aantallen, stromen, etc.) of zachte data (emotie).
2 Waar heb ik het voor nodig? – Alles begint bij de inhoudelijke vraag. Data geeft daar een antwoord op. Dus: welke vraag heb ik en welke data heb ik nodig om die vraag te beantwoorden en welke data-sets wil en moet ik aan elkaar koppelen om tot welk inzicht te komen?
3 Waar vind ik de juiste data? – Waar haal ik data vandaan? Wat is open data? En hoe kom ik aan niet-open data? Wat is big data? Hoe haal ik data naar binnen?
4 En wat kan ik er mee? – Hoe verwerk ik die data? Hoe doe ik een goede analyse? Welke software heb ik nodig? Kortom, hoe zet ik data in?
5 Kan ik nog meer met mijn tools? – Ik kan door big data de stad beter begrijpen, maar kan ik ‘m ook beter voorspellen? En wat betekent dit voor mij als bestuurder?

Stap 2 – Hoe functioneert de stad van de toekomst? – Wat is de nieuwe opgave?
Masters: Rob van der Velden, voorzitter BNSP en directeur Atelier Dutch en Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker bij de Future City Foundation

Internet verandert de manier waarop we de stad gebruiken. Dat leidt tot nieuwe opgaves. Dat begint bij de omgevingsvisie. De verandering is samen te vatten in vier uitgangspunten:
1 We zijn altijd verbonden – We worden een internet of people in een internet of things. We zijn altijd verbonden en worden daardoor heel flexibel. Dat heeft tal van (fysieke) gevolgen. Bijvoorbeeld omdat mensen meer thuis werken. Hoe hou je daar als bestuurder rekening mee?
2 We worden heel flexibel – Wat betekent flexibiliteit in de praktijk? En hoe vertaal je het flexibele gedrag van gebruikers in je ontwerp? Hoe kan een openbare ruimte zich kan aanpassen aan de gebruikers? Of wordt dat centraal gestuurd? En wie is daar dan voor verantwoordelijk?
3 En hebben daardoor behoefte aan betekenis – Als ik overal kan zijn, waar ben ik dan? Op een plek waar ik wil zijn, maar hoe ziet die plek eruit? Een van de grootste gevolgen van smart city is dat plekken betekenis moeten hebben. Maar wat betekent dat? En hoe kun je dat (be)sturen?
4 Voorspellen is het nieuwe plannen – Door het gebruik van big data kunnen we het gedrag van gebruikers van onze dorpen en steden voorspellen. De stad (en het dorp) wordt zo een systeem en de vraag is tot welk plan dat leidt. Ontwerpen we nog wel plannen, of maken we controllrooms? En is er dan nog wel sprake van een omgevingsplan, of van een soort simcityachtig systeem?

Stap 3 – Gedrag, Ethiek en Privacy

Master: Peter Paul Verbeek, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente

Niet alles wat kan en mag, moet je ook doen. Net als bij eerdere grote veranderingen, lopen regels en wetten achter de feiten aan. Wetten en regels zijn een verantwoordelijkheid van de overheid, maar het is ook weer niet zo dat we zonder overheid geen normen kunnen stellen. We signaleren twee trends waar ontwerpers rekening mee moeten houden.
1 Gedrag is stuurbaar – Gemeenten krijgen controllrooms van waaruit de stad wordt gemonitord en van waaruit kan worden ingegrepen op gedrag. Maar hoe werkt dat dan? Wie is verantwoordelijk? En hoe?
2 Ethiek en Veiligheid – Mag je het gedrag van mensen wel sturen? Is dat ethisch wel verantwoord? Waar liggen de grenzen als het gaat om privacy? In elke les zal het gaan over ethiek, maar in deze les bijzonder. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders hierbij?

 

Wanneer is de Masterclass?
Datum: Voorjaar 2019 – nieuwe datum volgen binnenkort

Tijd: 9.00 – 21.00 uur, inclusief lunch en diner. We werken in 3 blokken van 3 uur.

Locatie: De exacte locaties ontvangt u als u zich heeft aangemeld.

Wat kost het?
Leden van de BNSP
betalen 900 euro (excl. btw) voor de Masterclass (3 middagen) en 100 euro (excl. btw) per excursie (inclusief lunch)
Niet-BNSP-leden betalen 1100 euro (excl. btw) voor de Masterclasses en 110 euro (excl. btw) per excursie (inclusief lunch). Het is mogelijk om bij aanmelding voor de Masterclass direct BNSP-lid te worden (voor 165 euro per jaar).

Heeft u interesse in deelname aan deze masterclass? Meldt u zich alvast aan en dan informeren we u binnenkort over de nieuwe datum. 


Klik hier als de popup niet werkt.