Binnenstad en data


Waarom
Om ontwikkeling van binnensteden te sturen, is gebruik van (beschikbare) data cruciaal om feiten te laten zien, verbanden inzichtelijk te maken en de effectiviteit van maatregelen te meten.

Hoe
In dit project gaan vijf gemeenten (Enschede, Amersfoort, Hilversum, Schiedam en Zeist) de samenwerking aan om met data en visualisaties de huidige uitdagingen in kaart te brengen. Aan de hand daarvan zullen zij tot experimenten en maatregelen komen. Data is verzameld in samenwerking met studenten van het ROC.

Wat
Door slimmer gebruik van data leveren zij een bijdrage aan het functioneren van de binnenstad, nu en in de toekomst.

Fiware
Er is gebruikt gemaakt van CKAN voor opslag van data, verder naar verwachting Orion (contextbroker), IoT componenten voor de verwerking van real-time data en mogelijke andere componenten.

Contact
Mila Verdonk (adviseur innovatie gemeente Zeist) m.verdonk@zeist.nl

Klik hier als de pop-up niet opent.