Waar is de visie op de smart provincie?


Lees hier het onderzoek ‘Smart geen thema bij provinciale verkiezingen’

Dit weekend stond er een groot artikel in het FD over de nieuwbouwwijk in Helmond die smarter dan smart wordt. Dat was mooi nieuws. Alle oproepen van het bedrijfsleven dat Nederland te weinig doet, lijken in één keer van tafel geveegd: hier wordt doorgepakt. En beter nog, in het Toronto van de Peel, is het niet Google die de data krijgt, maar kunnen de inwoners hun data zelf inzetten om hun woonlasten te verlagen.

Je verwacht dan dat de provinciale politiek hier een mening over heeft. Zeker met de verkiezingen voor de deur. Want betalen met je data (en dus met je privacy) roept tal van politieke en ethische vragen op. Wat betekent dat voor de sociale verhoudingen tussen arm en rijk? Is ieders data straks wel evenveel waard? Maar ook: welke kansen biedt dat voor de provincie en hoe gaat ze die optimaal benutten? Hoe gebruikt Brabant dit project om nog verder voorop te lopen op technologiegebied? Je kunt je er van alles bij voorstellen. Zeker in Brabant verwacht je visie. De provincie noemt zich immers een Brainport.

Maar niets van dat alles. Wie de verschillende verkiezingsprogramma’s voor de provincie Brabant doorleest, ontwaart maar weinig interesse voor de digitalisering en technologisering van Brabantse steden en dorpen. En dat zie je niet alleen in Brabant, maar ook in vrijwel alle andere provincies. Waarbij opvallend genoeg in de provincies waar de meeste smart-city-projecten zijn, de minste aandacht voor het onderwerp bestaat. Minder verrassend: D66 is de techpartij van Nederland. Maar ook voor hen geldt dat er wel een tandje of drie bij kan.

De conclusie van twee dagen lezen in de provinciale partijprogramma’s is dat de meeste partijen het wel belangrijk vinden dat er glasvezel in de straat ligt en het eigen provinciehuis wordt gedigitaliseerd, maar meer ook niet. De positieve en negatieve effecten van technologisering en digitalisering op de maatschappij worden niet benoemd. En dat is erg. Het gebrek aan echte aandacht voor de technologisering en digitalisering begint zich te wreken als het leidt tot onrust over veiligheid (naar aanleiding van ‘Helmond’ ontstond een soort van privacy-discussie op social media). Maar erger nog, er blijven hierdoor kansen liggen. Als we als land echt gebruik willen maken van de mogelijkheden die technologisering en digitalisering ons kunnen bieden, hebben we een overheid nodig die weet waar het over gaat, weet waar de kansen en bedreigingen liggen, weet wat ze wil, weet wat haar visie is en deze serieus neemt. Een overheid die technologisering belangrijk vindt. En dan bedoel ik niet dat de overheid direct zaken moet verbieden en regels moet stellen. Maar als het gaat om digitalisering en technologisering is er zo veel mogelijk dat je een richting moet kiezen. Wie de partijprogramma’s leest, mist die visie.

Jan-Willem Wesselink is programmamanager van de Future City Foundation.

Lees hier het onderzoek ‘Smart geen thema bij provinciale verkiezingen’

Categories