Boeken voor Commissie Digitale Zaken


Om de nieuwe Commissie Digitale Zaken te ondersteunen hebben we onze boeken ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Zo bestuur je een slimme stad’ naar de Tweede Kamer gestuurd. En we stuurden deze brief mee.

Geachte leden van de Commissie Digitale Zaken

Voor onze samenleving is deze commissie van groot belang. Daarom zijn we heel erg dankbaar dat u uw tijd en energie hiervoor wilt inzetten. Graag ondersteunen we uw werk door het aanbieden van de boeken ‘Zo bestuur je een slimme stad’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Digitalisering en technologisering veranderen de samenleving ingrijpend. Nieuwe technologieën komen in hoog tempo op ons af en grijpen steeds meer in op onze fysieke, en sociaal-culturele wereld. Dat levert nieuwe kansen op, nieuwe bedreigingen en uiteindelijk een nieuwe samenleving. U heeft zichzelf de mooie taak geven om die verandering te begeleiden en te zorgen dat het onze democratie niet schaadt.

Dit doen wij

Binnen de Future City Foundation en de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ houden we ons intensief bezig met deze ontwikkeling. De twee boeken die we u aanbieden zijn daar producten van. In het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ onderzochten we met onze partners hoe ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling in regio’s, steden en dorpen door digitalisering veranderen.  We laten niet zien wat er verandert, maar ook beschrijven hoe we daarmee aan de slag kunnen en welke voorbeelden daarvan al bestaan in Nederland.

Technologische ontwikkelingen raken uiteraard ook publieke waarden. Denk aan veiligheid, democratie, werkgelegenheid, de verhouding tussen burgers onderling, en tussen burgers en de overheid. De Tweede Kamer speelt van oudsher een belangrijke rol bij het borgen van die waarden. Het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad’ gaat erover hoe digitalisering en technologisering juist onze democratie kan versterken. We hadden het voorrecht om dertien visionaire bestuurders te mogen spreken voor dit boek. Elk op hun eigen manier nemen zij het voortouw in de zoektocht naar hoe digitalisering en technologisering hun werk verandert. We geven ook handvatten hoe processen kunnen worden aangepakt en laten voorbeelden zien van lokale overheden die al met de verandering bezig zijn. Daarnaast laat het bedrijfsleven zien wat hen bezighoudt en waar ze mee bezig zijn op het gebied van digitalisering en technologisering.

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Deze boeken zijn onze bescheiden bijdrage om onze regio’s, steden en dorpen democratisch én slim te maken. Maar daar stopt het natuurlijk niet. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ werken 58 partijen (overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties) in dertien werkgroepen samen aan de vraag hoe we nieuwe technologie zo kunnen inzetten dat we de leefbaarheid én onze democratie versterken Daarnaast werken we aan een nieuwe City Deal over de impact van digitalisering op het sociaal domein en aan andere projecten op dit thema. Er is veel te doen.

We houden u graag op de hoogte van de voortgang en u bent natuurlijk van harte welkom om een bezoek te brengen aan de City Deal of een van onze andere activiteiten.

 

Zo hopen we de Commissie te ondersteunen met onze kennis én bieden we ze leesvoer voor in zomervakantie.

Wilt u ook onze boeken bestellen en mee in de koffer voor de zomer? Bestel hier het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Zo bestuur je een slimme stad’.