Boeren meten water


Waarom
De effecten van verzilting in de landbouw zijn niet duidelijk stelt LTO Noord. Met dit project wil de sector meer inzicht in de zoet-zout situatie in percelen en sloten. 

Hoe
Waterkwaliteit, grondwaterstanden en bodemvocht worden gemeten met behulp van twee type meetsets: handmetingen met EC sensor in smartphone (sloot en drainagewater) en metingen met semi-vaste stations (grondwater en bodemvocht).

Wat
Gezamenlijk meetnet oppervlaktewater en grondwater. Een platform voor boeren met real time inzicht én voorspellingen van waterkwaliteit en -kwantiteit. De metingen moeten handelsperspectief bieden.

Fiware
Het meetsysteem (met sensoren), dataplatform via Fiware Lab NL en dashboard is bij uitstek geschikt om ook elders in Nederland of internationaal toe te passen.

Contact
LTO Noord, F. Wouda (beleidsadviseur ruimtelijke ordening en milieu), fwouda@ltonoord.nl

 

Klik hier als de pop-up niet opent.