Capelle aan den IJssel: Digital twin brengt bewoners en gemeente dichter bij elkaar


Door Luc Baardman

In de besluitvorming rondom de te ontwikkelen woonwijk het Nieuwe Rivium in Capelle aan den IJssel is gebruikgemaakt van een digital twin. Met behulp van digitale technologie kunnen omwonenden en toekomstige bewoners virtueel door de toekomstige wijk lopen en zo met eigen ogen de impact van de grootschalige gebiedstransformatie op de wijk Rivium en omstreken beoordelen. Op die manier worden data ingezet om de burger beter van informatie te voorzien. Een logische maar belangrijke stap voor veel gemeenten, stellen projectleider het Nieuwe Rivium Andjela Kraljevic en geo-adviseur Arjan van Etten van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Een gebiedstransformatie voer je echter niet geruisloos door. De planvormingsfase kenmerkt zich door de vele instemmingsavonden en vragen(v)uurtjes. Wat is de impact van de 150 meter hoge woontoren op de naastgelegen buurten? Hoe zit het met toenemend verkeer? En, hoe gaat de gemeente straks om met groenvoorziening in de wijk? Samengevat: hoe zorg je voor overeenstemming van plannen en verwachtingen van bewoners en bedrijven?

Via online bewonersavonden konden belanghebbenden via een chatfunctie hun vragen stellen over de landschapskenmerken en bouwproces van het gebied. Deze landschapskenmerken en het bouwproces staan gedefinieerd in het zogeheten gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM, een soort blauwdruk voor gebiedstransformatie.

Een aantal bewoners en andere belanghebbenden stelden in het proces vragen via de online geopende kanalen. In de antwoorden op deze vragen wordt meermaals verwezen naar de 3D-modellen, bijvoorbeeld als het gaat om de berekening van windhinder, slagschaduw en mobiliteit. Ook dienen de ingestuurde vragen als inspiratie voor aanvullende modellen die gemaakt kunnen worden door het Datalab.

Om bewoners een impressie te geven van de verandering is het Datalab in Capelle aan de slag gegaan met het bouwen van een digital twin. ‘In de digital twin is te zien op welke manier de geplande hoog- en laagbouw hun schaduw gaan werpen in de omgeving. En dat voor elk moment op de dag én elke dag in het jaar. Het geeft je als het ware een beter beeld hoe de wijk écht eruit komt te zien, voorbij de gedecoreerde architectenschetsen, aldus projectleider Andjela Kraljevic.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.