City Deal ‘Een slimme stad’


Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke tools hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Waarmee we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die tools.

Download hier de flyer (PDF) met meer info over de city deal, of ga direct door naar de officiële City Deal pagina: citydealslimmestad.nl

Wat willen we bereiken?

Als de hele wereld verandert door de opkomst van internettechnologie en door digitalisering, hoe verandert dan de stedenbouw, de planologie, de ruimtelijke ordening? Wat zijn de nieuwe uitgangspunten? En hoe moeten bestuurders, ontwerpers, inrichters en beheerders, hier mee aan de slag? Uit onderzoek dat de Future City Foundation, samen met het Ministerie van BZK en 25 andere publieke en private partijen, uitvoerde kwamen de volgende ontwerpprincipes naar voren:

  1. We willen een duurzame en democratische stad (conform SDG 11).
  2. Daarin ontwerpen we alles als een democratisch slim netwerk.
  3. We ontwerpen flexibiliteit.
  4. En we ontwerpen betekenisvol.

In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we een toolbox met instrumenten, technische producten, verordeningen et cetera die er aan bijdragen om deze ontwerpprincipes in de praktijk toe te passen. De tools die we ontwikkelen moeten haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. 

De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, wordt uitgevoerd door Future City Foundation i.s.m stedennetwerk G40 op verzoek van het Ministerie van BZK.

Meer informatie

Alle up-to-date informatie m.b.t. de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, is te vinden op de officiële City Deal pagina.

Wilt u deelnemen aan de City Deal? Of eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de kwartiermaker van deze City Deal: Jan-Willem Wesselink via 0628638426 of jan-willem@future-city.nlDownload hier de flyer (PDF) met meer info over de city deal.


City Deals zijn voor het Ministerie van BZK het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. Klik hier om meer te lezen over City Deals.