Civity & SODAQ | Snuffelfiets


Waarom
Civity en SODAQ ontwikkelden samen de Snuffelfiets. Met de Snuffelfiets meet je luchtkwaliteit met een sensor op de fiets. Een dashboard toont de fietsroutes op een kaart met de bijbehorende luchtkwaliteitsmeting.

Hoe
De Snuffelfiets is een mobiele sensor om fietsroutes, luchtkwaliteit en de kwaliteit van het wegdek te meten. De sensor meet onder meer drie soorten fijnstof, maar ook locatie, (gemiddelde) snelheid, wattage, temperatuur, luchtvochtigheid en organische gassen. Bij de sensor krijg je een uitgebreid dashboard voor een gedetailleerd overzicht in de gereden fietsroutes. De data van de sensoren kunnen worden gebruikt voor uitgebreide analyses om snelfietsroutes, luchtkwaliteitsmaatregelen, hitte-stress plannen te bepalen.
Voor de ontwikkeling van de Snuffelfiets is gebruik gemaakt van Fiware Context Broker Building Block (zie ook deze youtube-uitleg of kijk op de website van Connecting Europe Facility).

Wat
De fietssensoren verzamelen data over de fietsroutes en over de kwaliteit van het wegdek door de hobbels en gaten te meten. De data kan gedeeld worden met partijen gespecialiseerd in het analyseren van fietsdata zoals The Urban Future. Hierdoor kunnen er interessante dwarsverbanden worden gelegd.

De fietsers verzamelen ook veel data over de fijnstofconcentraties en temperatuur, doordat er elke 10 seconden een meting wordt gedaan. Dit betekent dat er veel informatie beschikbaar is over de luchtkwaliteit op een grote hoeveelheid verschillende locaties en tijdstippen.

Contact
Meer weten over de Snuffelfiets? Neem contact op met Civity via T: +31 (0)30 697 32 86 of E: info@civity.nl. Of kijk op www.civity.nl voor uitgebreide informatie over de snuffelfiets.

De sensor van SODAQ op de fiets
Het dashboard waar de metingen op zichtbaar worden gemaakt.