Column Annemarie Boereboom ‘Technologie en data zorgen voor een leefbaardere stad’


Nederland zit midden in een aantal grote transities. Niet alleen hebben we te maken met het stikstofprobleem of een tekort aan personeel, ook de opwarming van steden en droogte van het land, het bouwen van 1 miljoen huizen, afsluiting van het gas, vergrijzing van de beroepsbevolking en druk op (gemeentelijke) budgetten zijn maar een paar van de grote dossiers die  voor ons liggen.

Des te opvallender is het dat de media steeds vaker groen en duurzaam als alternatief voor digitale ontwikkelingen benoemd, of het belang van mensen boven data.

Het impliceert of we een keuze hebben, dat het een of of situatie is, maar is dat wel zo?

We zien allemaal dat het wringt en schuurt in de samenleving. Willen we handen en voeten geven aan al die opgaven  kunnen we ons geen of of situatie veroorloven, maar moeten we zoveel mogelijk kansen pakken en inzetten op innovaties om al die opgaven hoofd te bieden en te gaan denken in en en. Het inzetten van digitalisering is daarbij één van middelen die kan bijdragen aan een duurzame toekomst.

Want in plaats van met verschillende voertuigen en mensen rond te rijden om onderhoud te doen aan objecten, zou het tijd en CO2 besparen als we die objecten op afstand kunnen monitoren en analyseren. Door die informatie te centraliseren kunnen we ook nog zorgen dat onderhoud gecombineerd wordt en er minder vervoer nodig is.

Als we alle ondergrondse containers zouden voorzien van sensoren en deze alleen legen als ze echt vol zijn, kan een milieudienst 15-20% op haar ritten besparen. Dit betekent dat er minder mensen nodig zijn en rijd een vrachtwagen niet meer onnodig door een straat met spelende kinderen.

Als we de watervoorziening van jonge aanwas monitoren met sensoren, groeit de overlevingskans van deze jonge bomen wat zorgt voor meer en gezond groen in de buurt.

En als we data van de openbare ruimte zodanig ontsluiten dat het voor iedereen die minder mobiel is ook duidelijk is waar ze wel of niet makkelijk met bijvoorbeeld een rolstoel kunnen komen, verhoogt dit de inclusiviteit en zelfstandigheid van alle inwoners.

Technologie en data kan  ondersteunen om die veranderingen mogelijk te maken. Dit is geen nieuwe ontwikkeling, dat doen we al jaren.

Bij WeCity zien we dat steeds meer gemeenten zich realiseren dat het niet gaat om één enkele digitale oplossing, maar dat de uitkomst van al die losse oplossingen samen steden wel degelijker leefbaarder houdt en maakt.

Dit vraagt inzicht en beleid over verschillende domeinen heen. Want een effectief mobiliteitsbeleid heeft impact op de vervuiling in een stad en het belang van slimme oplossingen voor mensen met een beperking moeten uiteindelijk in de infraprojecten uitgevoerd worden.

WeCity helpt gemeenten invulling te geven aan haar uitdagingen en doelen met concrete data-gedreven oplossingen in de openbare ruimte. Juist voor vraagstukken die een domein overschrijdend karakter hebben. Met een betrouwbaar, open ecosysteem voor data, sensoren en oplossingen. Toegankelijk voor iedere leverancier en voor alle gemeenten en provincies. Het WeCity platform biedt een duidelijk service- en contractmanagement, zodat proces en kwaliteit gewaarborgd zijn.

Groene en duurzame steden zijn die stip op de horizon. Digitale oplossingen zijn een middel die kunnen helpen dat doel te bereiken.

Auteur: Annemarie Boereboom is Chief Commercial Officer (CCO) at WeCity en partner van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Wilt u meer lezen? Bekijk hier het jaarverslag van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk.