Column Leon Geilen – Meerwaarde van digitale transitie ervaren


De digitale transitie is een feit. Digitaal denken wordt belangrijker. Hoe kun je met slimme digitale oplossingen het werk beter en efficiënter doen, zodat de mens en maatschappij daar baat bij hebben?

De vraag daarbij is vooral hoe je digitale transitie toepast en in welk tempo je daar in mee kunt gaan. Laat het je niet overkomen, maar sta open voor kansen en benut ze. Loop voorop en zet samen bewuste stappen. Doe meer met data. Doe dat bewust. Het is belangrijk dat wat je doet er ook echt toe doet.

Verbindend bezig zijn

Wat ik zelf interessant vind, is hoe je zaken bij elkaar kunt brengen. Binnen de gemeente Sittard-Geleen zie ik zeker kansen om nog meer verbindend bezig te zijn. Door bijvoorbeeld een onderwerp dat in een bepaalde portefeuille speelt in bredere zin onder de aandacht te brengen. Stel prikkelende vragen, geef stof tot nadenken. Als we data ophalen, hoe doen we dat dan? Wat willen wij ermee? Doen we dit omdat het kan of omdat het zinvol is? Bewust omgaan met data kan helpen bij beter beleid maken.

Een meerwaarde van de City Deal is dat overal denkkracht zit en dat op grotere schaal ideeën kunnen worden geëxploiteerd. De City Deal brengt partijen bij elkaar, zodat ze samen kijken hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Met elkaar kennis vergaren, daarmee samen anderen helpen en zo stappen vooruit zetten, dat is toch fantastisch.

Elkaar helpen

Juist op het gebied van innovatie willen gemeenten vaak zelf het wiel uitvinden. Ook op dat vlak geldt: kijk hoe je samen zaken kunt oppakken en elkaar kunt helpen. Bij de City Deal gebeurt dat. Denk aan smart mobility, hoe verkeersafwegingen elders plaatsvonden. Het is goed om te weten wat de argumenten voor en tegen bepaalde opties zijn. Bestudeer de verschillende meetsystemen die je kunt inzetten in het dagelijks beheer, bijvoorbeeld om de luchtkwaliteit te meten. Of om te bepalen waar je slimme verlichting wilt toepassen. Digitale transitie gaat immers ook om kennis delen en het benutten van kennis die anderen al  hebben in plaats van zelf te willen experimenteren.

Door efficiënter te werken en meer gebruik te maken van de technologie, ontstaat er ruimte om tijd te besteden aan zaken die er echt toe doen. Gesprekken voeren met inwoners bijvoorbeeld. Voor komend jaar wil ik graag meer tastbare voorbeelden van slimme technologie voor inwoners hebben. Zodat zij ook de meerwaarde van digitale transitie ervaren.

Column Leon Geilen, wethouder Stedelijke ontwikkeling, Omgevingsbeleid, Mobiliteit en Leefomgeving gemeente Sittard-Geleen en partner van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Wilt u meer lezen? Bekijk hier het jaarverslag van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk.