Column Marc Martojo ‘Op weg naar de betekenisvolle stad’


Steden en stadsregio’s werken vaak vol passie aan een grootse toekomst. Het aanbod van steeds weer nieuwe, digitale tools die zij daarbij kunnen inzetten is overweldigend. Hierdoor ligt er wel een gevaar op de loer: dat onbewust het ‘wat’ het ‘waartoe’ naar de achtergrond verdringt. Dat bestuurders vanuit middelen in plaats van doelen gaan denken, niettemin vanuit een te prijzen ambitie om stadsproblemen op te lossen en steden verder te helpen. Stilstand is immers achteruitgang.

Bestuurders, behoud dus vooral die drive om nieuwe dingen tot stand te brengen, maar start wel altijd met het ‘waartoe’. Alles begint bij die burger, die in zijn stad prettig en veilig moet kunnen wonen, werken en leven. Dragen al die nieuwe digitale tools en ontwikkelingen bij aan dat doel, en ervaren jullie burgers dat ook? Als je burgers in het begin al betrekt bij stedelijke innovatie, dan ontstaat er verbinding, en voelen zij zich gezien, gehoord en begrepen. Dan begrijpen ze dat bijvoorbeeld slimme mobiele camera’s voor crowdmanagement tijdens drukke evenementen leiden tot meer bewegingsvrijheid en minder opstootjes, in plaats van dat deze ‘digitale ondingen’ onze vrijheid en privacy beknotten.

Word je als stadsbestuurder door een leverancier benaderd over een geweldige innovatie x of y? Luister gerust naar het promotiepraatje, maar ga daarna vanuit de focus op het ‘waartoe’ eerst in gesprek met je burgers. Neem hun feedback mee in de vormgeving van hún leefomgeving. Zo creëer je waarde en betekenis, en zo kan technologie het leven van burgers absoluut leuker maken, want echt: wat wordt er door de markt veel moois ontwikkeld!

Zo kom ik tot mijn belangrijkste boodschap: ga als bestuurders en andere stakeholders uit van een betekenisvolle stad en ontwikkel hiervoor samen met je burgers een nieuw proces van waardecreatie. En nog iets: druk die waarde uit in termen van geluk, in plaats van geld. Dat nieuwe proces van waardecreatie stopt nooit. Wat vandaag een betekenisvolle stad is, hoeft dat morgen niet meer te zijn. Blijf daarom als stadsbestuur burgers vanuit oprechte interesse bij dat proces van waardecreatie betrekken. Zo ervaren zij in die betekenisvolle stad meer dan ooit verbinding met het openbaar bestuur. Dat vertaalt zich in meer waardering voor datzelfde openbaar bestuur, voor jullie! En, tot slot: burgers moeten de ruimte ervaren om in die betekenisvolle stad ook zelf hun geluk vorm te geven.