Column Roelof Schram ‘Op naar de versnelling’


In de diverse smartcity initiatieven zien we dat er veel beelden en ervaringen uitgewisseld worden. Toch zie ik de teneur dat we het gevoel hebben dat we niet goed de volgende stap te kunnen zetten. Woorden als opschalen, bigger picture en probleemdefinitie komen veelvuldig voor. Het zijn woorden die de beren op de weg weergeven die we de beren op de weg die we ervaren om naar de volgende versnelling te kunnen schakelen in data gedreven werken en in het realiseren van de smartcity initiatieven.

Hand in eigen boezem! Ook Civity heeft het lastig om een volgende stap te zetten. We zijn vanuit diverse initiatieven en experimenten met een goed product gekomen. Maar hoe daar nu in op te schalen terwijl de markt er nog niet helemaal klaar voor lijkt? Inzicht geven in data ja, toegevoegde waarde creëren ja, en opschalen nee. Zoals zoveel van dit soort initiatieven volgt smart city en data-gedreven werken de zogenaamde hype cycle die Gartner geschetst heeft. Een snelle piek, gevolgd door een scherp dal voordat we een groei te pakken hebben naar wat het daadwerkelijk moet zijn. In mijn beleving staan we aan de vooravond van deze fase naar de ‘slope of enlightenment’.

Civity heeft nu een portfolio wat enerzijds in de breedte zorgt voor ondersteuning van de bigger picture. Door middel van een datacatalogus en een dataplatform geven we inzicht in welke datasets er zijn, van welke kwaliteit en voor welke thema’s deze mogelijk interessant kunnen zijn. Anderzijds hebben we toepassingen ontwikkeld om gebruikers de meerwaarde van deze datasets en het hebben van een dataplatform te laten ervaren.

Het probleem in zowel de breedte van het portfolio als de toepassingen is dat het opschalen in meer gebruik niet de versnelling kent die we eigenlijk verwacht hadden. We zouden natuurlijk meer marketingpower en meer sales er tegenaan kunnen gooien. Echter, ik ben ervan overtuigd dat we eerst de markt beter moeten leren kennen en laten ervaren hoe de bigger picture eruit kan zien. Bijvoorbeeld door middel van kleine projecten de verbreding plaats laten vinden.

Mogelijk dat een eerste weeffout zit in de naam ‘smart city’. In Nederland heb je zo’n 27 steden en 32 gemeenten groter dan 100.000 inwoners met gezamenlijk zo’n 6,5 miljoen inwoners. Dit is 9% van het totaal aantal gemeenten van 344 en 37% van totaal aantal inwoners van 17,44 miljoen. Dit betekent dus dat er 312 gemeenten (91%) met zo’n 10,9 miljoen inwoners (63%) niet in steden wonen. Als 91% van de gemeenten en 63% van de inwoners niet in steden wonen, past de term smart city dan wel om op te kunnen schalen?

De overheid is van ons, dus we moeten de helpende hand bieden aan diezelfde overheid om de ervaringen en kennis die we hebben opgedaan te delen. Enerzijds door te onderzoeken welke term dan smart city wellicht meer herkenning geeft en anderzijds door middel van een actief service pakket wat meer passend is voor deze doelgroep. Denk hierbij aan faciliteren met kennis, ervaring en continuïteit met, door en tussen overheden. Op die manier kunnen we de bigger picture laten ervaren en als markt gaan opschalen, versnellen en richting ‘plateau of productivity’ komen.

Civity versnelt, schakelt u mee?

Auteur: Roelof Schram is directeur van Civity en partner van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Wilt u meer lezen? Bekijk hier het jaarverslag van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk.