Column Ulrich Ahle


Door Ulrich Ahle

Twee keer per jaar vindt de FIWARE Global Summit plaats. Tijdens deze summit komt de gehele FIWARE-gemeenschap samen. Altijd weer een spannend evenement! Meer dan duizend bezoekers uit ruim dertig landen vergezellen ons in het zien van sprekers, bezoeken van exposanten en deelnemen aan sessies. Het laat zien dat de FIWARE-gemeenschap een brede gemeenschap is. Het is open source, georganiseerd vergelijkbaar met de Linux Foundation, met een focus op het ontwikkelen van componenten om de ontwikkeling van smart oplossingen te versnellen. Onze missie is ‘om een open, duurzaam ecosysteem te bouwen rond publieke, royaltyvrije en implementatiegedreven softwareplatformstandaarden die de ontwikkeling van nieuwe smart applicaties vergemakkelijken in verschillende sectoren’.

Binnen het netwerk van de FIWARE-gemeenschap bevinden zich grote en middelgrote bedrijven, start-ups en vele freelance ontwikkelaars. Dit creëert een zeer brede basis aan kennis, innovatie en nieuwe oplossingen. De leden van de FIWARE Foundation zijn over het algemeen bedrijven, steden en andere verenigingen, zoals de Future City Foundation. Onze rol als FIWARE Foundation is om de ontwikkelingen te begeleiden. Anders gezegd, om het ecosysteem te managen.

De geschiedenis van ons ecosysteem gaat terug naar een initiatief van de Europese Commissie. In 2011 werd een publiek-private samenwerking opgezet met daarin enerzijds de Europese Commissie en anderzijds een aantal bedrijven. Waaronder Atos, mijn werkgever totdat ik begon bij de FIWARE Foundation.

Ik ben de CEO van de FIWARE Foundation sinds 2017. Het is gaaf om te zien waar onze gemeenschap allemaal mee bezig is. Er zijn drie grote elementen waar zij aan werkt:

  1. Context Broker. Dit is een standaard bouwblok voor alle Europese lidstaten, zoals gekozen door henzelf. Het is een CEF (Connecting Europe Facility) Context Broker en is vorig jaar uitgebracht, in december 2018. De Context Broker is als zesde toegevoegd aan de lijst met geadviseerde bouwblokken van de Europese lidstaten.
  2. Standaardisatie van toegang tot data en context. We hebben een versie van de OMA NGSI-interface gemaakt, een RESTful API via HTTP. NGSI is een protocol om contextinformatie te beheren. De API, gebaseerd op NGSI, kan worden gebruikt om contextinformatie uit te wisselen. Het is eerder dit jaar gestandaardiseerd door ETSI.
  3. Gemeenschappelijk datamodel. Deze is nog volop in ontwikkeling. We beantwoorden vragen zoals Hoe moet data uitgewisseld worden? en Welke data en context informatie van een stad moet worden gebruikt? Verschillende lidstaten doen mee in deze ontwikkeling die wij leiden in samenwerking met TM Forum. Onder andere de Nederlandse stad Utrecht doet mee.

De FIWARE Foundation is opgericht om deze ontwikkelingen te beschermen en te promoten. Hoewel de stichting is geboren in Europa, heeft het netwerk zich uitgebreid over de wereld en de technologie wordt ook geaccepteerd en gebruikt over de hele wereld. En het mooie is, het is allemaal gratis, je hoeft geen lid van de stichting te zijn. Dat is de waarde van de FIWARE-gemeenschap, we werken ten behoeve van de eindgebruiker.

Ulrich Ahle
CEO van de FIWARE Foundation

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.