Column Willem-Jan Stegeman – Meebewegen met de onvoorspelbaarheid van digitalisering


Ontmantelen en de aandeelhouders hun geld teruggeven. Dat antwoordde de topman van computerbedrijf Dell in 1997 toen hem werd gevraagd wat hij vond dat er met het op dat moment noodlijdende Apple moest gebeuren. Hoe anders is de situatie nu? Apple, ooit begonnen in de garage van Steve Jobs’ ouders, heeft een beurswaarde meer dan een miljard dollar en staat het in de top vijf van meest waardevolle bedrijven, met nog drie techgiganten: Alphabet (Google), Microsoft en Amazon. Een weerspiegeling van de dominante rol die technologie in ons leven inneemt.

De snelle en soms onstuimige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologisering, hebben een grote impact hebben op de samenleving. Zonder sturing en controle kunnen ze een bedreiging zijn, maar ze bieden ook kansen bij het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd. Dat vraagt van overheden dat zij meebewegen en mee ontwikkelen. Ook van gemeenten, de overheid die doorgaans het dichtst bij mensen staat.

Het is een van de voornaamste redenen dat Amersfoort partner van de Future City Foundation is. Ondanks de eigenheid van elke gemeente, delen we veel vraagstukken. Onderlinge samenwerking tussen gemeenten, maar ook die met kennisinstellingen, bedrijven, inwoners en andere overheden, maakt de zoektocht naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken effectiever.

De meest urgente van die vraagstukken is klimaatverandering. Amersfoort neemt samen met Barcelona en Göteborg deel aan het Europese project SCOREwater, waar ook de Future City Foundation bij betrokken is. In dit project, dat gaat over slim waterbeheer, werken we aan digitale toepassingen voor een leefomgeving die beter om kan gaan met de impact van water in een veranderend klimaat.

Een ander project waar onze gemeente met de Future City Foundation in samenwerkt, is LIVE-22. Voor de herinrichting van een van onze Amersfoortse wijken, maken we gebruik van een digital twin. Samen met geo-bedrijven en het RIVM onderzoeken we welke klimaatadaptieve maatregelen nodig, mogelijk en effectief zijn.

Zowel SCOREwater als LIVE-22 zijn voorbeelden van projecten waar we met uiteenlopende partners ervaring opdoen met het benutten van data en digitale mogelijkheden, om de stad beter in te richten. De betrokkenheid van de Future City Foundation in deze projecten is natuurlijk niet toevallig. Future City verbindt ons met partners die op hun eigen manier werken aan toekomstbestendige steden, dorpen en regio’s.

Ergens in een garage werkt op dit moment mogelijk iemand aan een toepassing die over een paar jaar niet meer weg te denken is. De invloed die digitalisering op het dagelijks leven heeft is onvoorspelbaar, maar zeker is dat die alleen maar zal toenemen. Een ontwikkeling waar overheden bovenop moeten zitten. Het uitwisselen van kennis en ervaring is nodig om de kansen te benutten die digitalisering biedt, en om de ontwikkeling van ‘slimme steden’ in goede banen te leiden. De Future City Foundation biedt ons daar het netwerk voor.

Auteur:  Willem-Jan Stegeman, wethouder Amersfoort (Economie en circulariteit) en partner van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Wilt u meer lezen? Bekijk hier het jaarverslag van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk.