Column Yvonne Kemmerling ‘Deelt u onze droom?’


De leukste en waardevolste samenwerkingsprocessen die ik mij kan herinneren begonnen met het delen van individuele dromen. Het is altijd fascinerend om te ervaren dat er echte verbinding tussen mensen ontstaat als ze bereid zijn om even los van alle realiteit “hardop dromend” te formuleren wat voor hen echt belangrijk is. De passie die dit oproept is aanstekelijk, het inspireert en leidt vaak tot oprechte onderlinge interesse. Gaandeweg ontstaat er een dynamiek van grote bereidheid tot samenwerken omdat men ontdekt heeft wat de gedeelde waarden zijn. In het vervolg proces als de individuele belangen soms dreigen te gaan overheersen hoeft er maar even te worden teruggekeerd naar dat beginmoment, de magie van de gedeelde droom, om de herkenning weer op te roepen en de bereidheid is er weer om er samen uit te komen.

Future City Foundation heeft ook een droom die is geformuleerd in onze ‘moonshot,’  namelijk om de best verbonden samenleving in de wereld te zijn. Omdat we geloven dat we digitalisering en technologisering kunnen inzetten om de leefbaarheid en democratie in regio’s steden en dorpen te versterken. En we willen onze droom graag delen. Onder andere door samenwerkingsprocessen op te zetten, zoals de City Deal ‘Slim Maatwerk’ en ‘Een slimme stad zo doe je dat’. In dit jaarverslag lezen we wat er in deze CityDeals met zichtbaar gepassioneerde inzet aan mooie en bruikbare resultaten is bereikt.  De resultaten zijn beschikbaar om te gebruiken, op procesniveau of om te worden verankerd in beleid. Een van onze uitdagingen is nu om onze passie voor de digitale transitie nog beter op bestuurlijk niveau over te brengen. Mijn droom is dat veel bestuurders in regio’s, steden en dorpen participeren in de City Deals, omdat ze ontdekken hoe de digitale transitie hun ten dienste staat om een enorme stap voorwaarts te maken in het verwezenlijken van hun (duurzame) beleidsdoelen. Hoe ze nu -in tegenstelling tot het verleden waarbij ze vooral statische gegevens hadden- beschikken over realtime data en zo blijvend inzicht hebben in actuele situaties en de actoren die een rol spelen bij voorgenomen nieuw beleid. Zodat het voor hen makkelijker wordt om verantwoorde beleidsbeslissingen te nemen. En niet in de laatste plaats: hoe bestuurders zich realiseren dat digitale verbondenheid leidt tot nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan winkelgebieden waar de veiligheid in de openbare ruimte verandert door de toename van winkels met steeds minder personeel. En hoe ontwikkeling van nieuwe technologie een antwoord biedt bij het problematisch gebrek aan personeel in de zorg.

Ik nodig onze regionale, stads- en dorpsbestuurders namens de Future City Foundation graag uit om te participeren via onze City Deals en samen onze droom te verwezenlijken!

Yvonne Kemmerling, Voorzitter Future City Foundation.  yvonne@future-city.nl

 

Wilt u meer lezen? Bekijk hier het jaarverslag van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk.