Column Yvonne Kemmerling ‘Laat anderen de kansen van digitalisering zien’


Waardecreatie? Heel eerlijk gezegd werd ik niet direct overvallen door spontaan enthousiasme of anderszins warm gevoel bij het nieuwe jaarthema. Beetje vaag begrip, financieel, commercieel en hoe dan? Inmiddels is dit wel anders.

Dat vind ik dus het inspirerende en waardevolle aan onze zoektocht naar ingrijpende veranderingen als gevolg van de digitale samenleving. Telkens leidt dit tot verrassende nieuwe inzichten. De vraag blijkt uiterst relevant. Want als digitalisering alles verandert hoe zie de nieuwe economische ordening er dan uit? Wat zijn de belangen, welke partijen spelen daar een rol bij, wat wil je bereiken waar kun je op sturen, wat moet je regelen? Waar wil en kan een overheid in investeren en hoe wordt ingespeeld op een nieuwe samenwerking met marktpartijen? Lukt dat al, en zo ja hoe? Relevante vragen die de partners van de digitale stad bezighouden. Mooi om te zien waar aan oplossingen gewerkt wordt die perspectiefvol zijn voor de betrokkenen.

Ook in dit proces blijkt het weer uiterst relevant dat partijen met elkaar in gesprek zijn. Alleen door elkaars wereld te verkennen, elkaars belangen te begrijpen kun je vertrouwen opbouwen. En vertrouwen is essentieel voor een goede samenwerking. Ook nu is het weer indrukwekkend met hoeveel creativiteit ieder vanuit de eigen expertise bezig het thema te verkennen, om publicaties te delen, kritische vragen te stellen en bijdragen te leveren! En wat dat dan oplevert? Bij mij groot enthousiasme. Als je er goed over nadenkt, moet je erkennen dat waardecreatie een sleutelrol speelt bij de toepassing van informatietechnologie. Logisch, want alleen wanneer we kunnen aantonen dat iets waarde toevoegt kunnen we anderen enthousiasmeren om het toe te passen. Daar ligt een mooie uitdaging!

In een eerste analyse van de historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen komt als reden voor het niet-stemmen prominent naar voren dat kiezers geen vertrouwen hebben, niet weten op wie ze moeten stemmen, ze er het nut niet van inzien. Blijkbaar heeft het geen toegevoegde waarde voor hen, en dus haken ze af. We moeten de kansen die we zien om mensen te laten aanhaken dus benutten. We kunnen het ons niet veroorloven om niet alles uit de kast te halen om de uitdagingen waar we ons voor gesteld zien zoals de klimaatdoelen, de energietransitie, het gezond stedelijk leven niet op een slimme manier aan te pakken. Gaan mensen straks wel gemotiveerd werken met nieuwe technologische mogelijkheden? De kans is een stuk groter als we laten zien dat dit zinvol is dus meerwaarde creëert. Waardecreatie is daarbij een sleutelbegrip!

Dit is een publicatie uit het boek ‘Zo creëer je waarde in de slimme stad’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.