Column Yvonne Kemmerling


Door Yvonne Kemmerling

Lokale overheden staan voor een enorme opgave: hoe houden ze regio’s, steden en dorpen leefbaar? Of wat breder gesteld: hoe werken we met elkaar aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waarvan we met elkaar hebben we gesteld dat we ze voor 2030 willen halen. Daarvan lijkt ‘doel 11’ voor ons als ruimtelijk professionals het belangrijkst: ‘Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.’ Maar ook de andere zestien doelen, die gaan over de sociale, fysieke en economische uitdagingen van gemeenten, moeten we halen. Dat is geen gemakkelijke opgave. Maar we hebben ons ertoe verplicht. En dat is niet vrijblijvend. Het is juist een prachtig gegeven. Als gemeentebestuurders draagt u bij aan de oplossing van wereldproblemen. De wereldwijde impact van lokaal handelen, maakt het gemeentebestuur zo interessant: u werkt voor uw eigen burgers, maar ook voor de wereld.

Hoe staan we ervoor?
Tegelijkertijd kunnen we leren van oplossingen die elders in de wereld worden ontwikkeld. De Future City Foundation is trots lid van de FIWARE Foundation en daarmee onderdeel van een wereldwijd netwerk van specialisten op het gebied van technologisering en digitalisering. Samen werken we binnen FIWARE aan open standaarden voor technologisering en digitalisering. De oplossingen die in Madrid of Montevideo worden bedacht, kunnen ook voor u interessant zijn.

Maar dan moet u aan de slag. De eerste stap daarbij is dat we als overheden weten hoe we ervoor staan. Door data-analyse kunnen we achterhalen wat de werkelijke omvang is van het probleem. Daarna moeten we er alles aan doen om stappen te zetten richting oplossen van de problemen. Ook daar kan technologisering en digitalisering ons bij helpen. In dit boek vindt u daar de nodige voorbeelden van. En tenslotte kunt u daarvan weer leren om nieuwe kansen te ontdekken voor uw eigen organisatie en de ondernemers in uw gemeente.

Wees kritisch
Moet u daarbij elke nieuwe technologische oplossing direct omarmen? Nee, natuurlijk niet. U moet weten wat de impact is van uw beslissingen. U moet begrijpen wat de consequenties zijn van de keuzes die u maakt, ook bij het gebruik van nieuwe technologie. En als u dat zelf niet weet, moet u zich laten informeren. Daarbij staan voor mij, voor ons als Future City Foundation de democratische normen en waarden van Europa voorop. Wij willen een internet dat ons in vrijheid laat leven. Op een nieuwe manier, in constante verbondenheid met elkaar en alle kennis om ons heen. Maar zonder dat het onze autonomie aantast. Wij willen dat het internet zorgt voor een betere samenleving. Voor een beter leven van de inwoners van uw gemeente.

We wensen u veel succes met deze prachtige uitdaging.

Yvonne Kemmerling
Voorzitter Future City Foundation

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.