Community of Practice rondom de snuffelfiets


Om gezonde leefomgeving te bevorderen zetten steeds meer overheden in op fietsen. Fietsen draagt bij aan een betere luchtkwaliteit, volksgezondheid, interactie/participatie en de geluksbeleving. Met deze doelstelling is de provincie Utrecht in 2019 het project ‘Snuffelfiets’ gestart. Hierbij wordt op grote schaal mobiele data op de fiets verzameld door participerende burgers. De Snuffelfiets-sensor meet drie soorten fijnstof, en ook de locatie, (gemiddelde) snelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, wegdek en organische gassen. In januari 2022 start op initiatief van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) een CoP (Community of Practice, oftewel een lerend netwerk) waarbij snuffelfietsprojectleiders ervaringen uitwisselen rondom dit project.

Een nationale en internationale samenwerking
Snuffelfiets is in 2019 begonnen als samenwerking tussen de Provincie Utrecht, Civity, SODAQ en RIVM. Daarna zijn er meer provincies en gemeenten aangehaakt, zoals Gelderland en Zeeland. Ook in Amersfoort, Sittard-Geleen, ’s-Hertogenbosch en Zwolle (en in het Deense Aalborg en Zweedse Göteborg) is gesnuffelfietst. Er is belangstelling vanuit diverse andere gemeenten om ook aan te haken.

Leren van elkaar
Het mooie van het project is dat elke gemeente of provincie kan meedoen op een erg laagdrempelige manier. Overheden krijgen bovendien snel resultaat, de data kan vrij snel en eenvoudig worden gebruikt. Maar nu het aantal projecten stijgt, stijgt ook de behoefte bij de initiatiefnemers in de verschillende gemeenten en provincies om van elkaar te leren.

De meer ervaren initiatiefnemers uit Utrecht kunnen hun lessen delen met bijvoorbeeld Zeeland. Maar andersom kunnen de inzichten van de nieuwe deelnemers ook heel interessant zijn voor de deelnemers van het eerste uur. Daarbij kunnen er gezamenlijk nieuwe behoeften ontstaan waardoor het project als geheel wordt verbeterd.

Vanaf januari 2022 vindt een keer per twee maanden een bijeenkomst plaats, waarbij de snuffelfietsprojectleiders bij elkaar komen en aan de hand van drie werklijnen: inwonerparticipatie, sensoriek en data, met elkaar het gesprek aangaan.
Het doel is een levende community op te zetten van snuffelfietsprojectleiders (en andere direct betrokkenen) die gevraagd en ongevraagd kennis en ervaringen deelt.

Werkt u al met de snuffelfiets en wilt u deelnemen aan deze Community of Practice of bent u benieuwd hoe het werkt? Neem dan contact op met Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl .