Data en kennis voor gezond stedelijk leven


Door Karen van der Moolen, Erik Tielemans, Roel Vermeulen en Hanneke Zijtvelt

Binnen nu en 10 jaar leeft 80 procent van de Nederlandse bevolking in een stedelijke omgeving. Er is noodzaak om gebieden snel te ontwikkelen, evenals om nieuwe woningen te realiseren. Tegelijk moet er aandacht zijn voor klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, voedsel, inclusiviteit. Verenigd in de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH-GSL) bundelen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners hun verzamelde data en kennis voor het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefomgeving.

Stedenbouwkundigen, beleidsmakers en inwoners in Nederland en Europa breken zich het hoofd over de vraag: hoe kunnen we zo gezond mogelijk leven in een moderne stedelijke leefomgeving? Het is een maatschappelijk en ecologisch vraagstuk, maar stelt ons ook voor economische kansen en uitdagingen. Er is namelijk een urgente behoefte om in te zetten op duurzame economische ontwikkeling en vergroening van de economie van binnenuit. Het is een mes dat aan twee kanten kan en moet snijden. Die uitdaging pakt de DKH-GSL met beiden handen aan. De hub ontwikkelt, genereert, verzamelt en deelt gevalideerde data, en ontwikkelt kennis en datagedreven concepten, tools en programma’s in publieke, private of publiek-private samenwerking. Het primaire doel van de hub is een duurzame bijdrage te leveren aan de vraagstukken rond gezonde stedelijke leefomgeving.

De basis voor alle activiteiten van de DKH-GSL wordt gevormd door een zogenaamd FAIR datapoint, waarbij data over de leefomgeving ontsloten worden via een federatief datasysteem en marktplaats. Ook data van citizen science-initiatieven kunnen via het selfserviceportal een plek krijgen. De FAIR-principes (findable, accessible, interoperable, re-usable) zijn het uitgangspunt en er wordt gewerkt aan transparante algoritmes en werkwijzen hoe om te gaan met dataprivacy en veiligheid.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.