Datakluis Zaanstad


Waarom
Tot op heden is het leveren aan datasets aan (externe) datagebruikers een ad hoc proces. De gemeente Zaanstad wil meer inzicht krijgen in aanwezige datasets en aan wie datasets geleverd worden en zet daarom in op data gedreven sturing en versterking van de informatiepositie van burger, bedrijf en maatschappelijke instelling.

Hoe
Ontwikkelen van het Datapakhuis. Datapakhuis ontsluit open en gesloten datasets. Voor gesloten datasets is nog geen oplossing op de markt. Het project richt zich op een gecontroleerde ontsluiting van gesloten datasets. Hiervoor wordt de Datakluis ontwikkeld.

Wat
In Dataplatform wordt een catalogus bijgehouden van datasets (metadata). De gemeente beslist welke datasets openbaar worden. De Datakluis is een gescheiden omgeving die niet gedeeld wordt en alleen voor de gemeente Zaanstad (2-way SSL, IP-filtering en authenticatie).

Fiware
Het project gaat gebruik maken van CKAN. Fiware Generic Enablers zullen worden onderzocht op de toepasbaarheid.

Contact
Gemeente Zaanstad, G.J. Timmerman (informatiearchitect), g.timmermans@zaanstad.nl
Kijk hier voor de beschikbare data van de gemeente Zaanstad http://geo.zaanstad.nl/geonetwork/srv/dut/search

Klik hier als de pop-up niet opent.