De 4 B’s voor gemeentelijke smartcityprojecten


Door Jan-Willem Wesselink

Stel je wilt als gemeente een smartcityproject starten. Of een ander digitaliseringstraject. Waar moet dat dan aan voldoen? Eigenlijk is het heel simpel.

Als een gemeente een smartcity- of ander digitaliseringsproject wil starten, moet ze vaak voldoen aan de Europese aanbesteding- en inkoopregels. De VNG presenteerde halverwege 2019 het ‘Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid’ dat helpt om goed in te kopen, maar ook ruimte laat voor gemeenten om hun eigen beleidskeuzes verder aan te vullen en om hun rol als professioneel opdrachtgever op een goede wijze in te vullen.

De VNG onderstreept met dit aangepaste model het belang om bij de inkoop van producten naast economische, ook sociale en ecologische aspecten mee te nemen. Dit presenteert de VNG onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Maar hoe zet je dat om in inkoopeisen? Dat is eigenlijk heel simpel. Wees je bewust van de 4 B’s:

1 Bepaal zelf de spelregels
2 Blijf de baas
3 Bevorder hergebruik en samenwerking
4 Benut Europese standaarden

Lees een uitgebreide toelichting van de 4 B’s in het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.