De pitchers in Sittard-Geleen


Op het podium: smart toepassingen in de openbare ruimte
Een enthousiaste groep ondernemers heeft zich aangemeld om hun smart oplossingen in de openbare ruimte te komen pitchen. Zij krijgen 4 minuten om hun verhaal te doen. Hier alvast een voorproefje.

Kijk hier voor meer informatie over (en aanmelden voor) de pitchcarrousel.

BAM

Even opladen, snel en gemakkelijk naar de andere kant van de stad. BAM introduceert Charge & Ride. Door E-bikes voor iedereen beschikbaar te maken als dienst en te koppelen aan energie-opwekkende fietspaden zoef je op lokale energie zo naar je bestemming. Het mooie, je komt met de E-bike net wat verder in minder tijd als op je gewone fiets en het is een stuk duurzamer, gezonder en betaalbaarder dan de auto. Goed voor de stad én haar bewoners.

VodafoneZiggo

Bestaande netwerkcomponenten in de openbare ruimte lenen zich uitstekend voor Internet-of-Things toepassingen. Neem een straatkast, plaats hier een Wifi-kap op, met daarin een Wifi Acces Point met 4G sim, plus wat sensoren, en je hebt een leuke demo. Benieuwd naar de toepassingen?

Esri

Burgerinitiatieven en -participatie zijn steeds belangrijker in de stedelijke omgeving. Geografische informatie helpt in de aanpak van opgaven van de stad. Esri ArcGIS Hub software ondersteunt initiatieven om met (open) data samen te werken aan een betere stad. Door slim gebruik te maken van beschikbare gegevens, sensoren en crowdsourced data. Voor een inrichting van de openbare ruimte die beter aansluit op de behoeften van de veranderende bevolking. Voor klimaatadaptatie, voor goede speelvoorzieningen. Voor, door en met de inwoners.

Sigmax

Een slimme softwareoplossing om onderhoud slimmer te plannen. Slimme sensoren in het veld ondersteunen bij het efficiënter beheer. De softwareoplossing Connect maakt betere communicatie van en naar de burger mogelijk. Een integraal systeem waarbij betere informatievoorziening centraal staat: beter geinformeerde burgers, slimmere planningen en goede informatievoorziening over openstaande klussen.

Civity

Samen met SODAQ ontwikkelt Civity de Snuffelfiets. Met de Snuffelfiets meet je luchtkwaliteit met een sensor op de fiets. Een dashboard toont de fietsroutes op een kaart met de bijbehorende luchtkwaliteitsmeting. Met de Snuffelfiets meet de sensor onder meer drie soorten fijnstof, maar ook locatie, (gemiddelde) snelheid, wattage, temperatuur, luchtvochtigheid en organische gassen.

Slimme Regenton

Studio Bas Sala heeft de afgelopen jaren de Slimme Regenton ontwikkeld. Deze regenton is slim doordat het kraantje aan de ton ook online kan worden bediend. De tonnen vormen gezamenlijk een netwerk dat is gekoppeld aan de lokale weersvoorspelling. Hierdoor worden de regentonnen optimaal benut. Naar aanleiding van de online weeranalyse regelt het volautomatische systeem het waterniveau in de tonnen. Ze zijn vol tijdens droge periodes en legen zichzelf voordat een piekbui valt.

SafetyTracer

FreeWalker, een systeem ontwikkeld met partners in Oostenrijk en Zwitserland, beschermt kwetsbare mensen in de openbare ruimte op een intelligente manier. Een alarmdevice en alarmportal helpen met name ouderen en gehandicapten met meer durf gebruik te maken van de openbare ruimte. Mensen met bijvoorbeeld dementie kunnen zo langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar ervaren bijvoorbeeld ook minder angst voor hangjongeren.

Loratec

Op de hoogte blijven van de staat van de bodem in jouw openbare ruimte. Een ‘onzichtbare’ grondvochtsensor, die op afstand instelbaar is via een interactief dashboard, maakt het mogelijk bijvoorbeeld jonge bomen of akkers te monitoren. Deze kan zelfs via e-mail communiceren. Loratec’s en Flexyz’ filosofie is dat een effectieve smart city oplossing meer is dan alleen de data uit de sensoren. Het is een oplossing die in staat moet zijn zich te vormen naar de wensen, bezwaren en technologische mogelijkheden van nu en morgen.

Werkwijze(R)

Werkwijze(R) – buitenruimte-in-kaart is een digitaal kaartplatform, dat ondersteunt bij het digitaliseren van het onderhoud en beheer van de buitenruimte. Op basis van ArcGIS (ESRI), biedt Werkwijze(R) inzicht in het benodigde beheer en onderhoud, en om de administratieve en organisatorische druk bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer aanzienlijk te verminderen.

EVAnet

De bushalte 2.0/nanohub van EVAnet is veel meer dan gewoon een bushalte. Het biedt tal van extra functies, zoals een automated parcel terminal (APT), lockers en locatie-specifieke wensen. De APT’s bieden mogelijkheden voor een landelijk dekkend netwerk van We2C (webshop to consumer and retour webshop) pakketen. Hierdoor heeft de klant controle over de last yard delivery.

Kragten

Bij Kragten vroegen ze zich af: Kunnen we nieuwe technologieën inzetten om onze manier van reizen efficiënter, effectiever en duurzamer in te richten waarbij de impact op een betere wereld zichtbaar is? Dat is gelukt! Middels een app hebben we nu de technologie in handen om mensen, inzicht te geven in hun gedrag, te verleiden tot ander gedrag, zichzelf en anderen uit te dagen, en te laten zien hoe zij impact maken. Daarmee geven we mensen de mogelijkheid in handen om hun manier van reizen zo in te richten dat het past bij hun identiteit.

Prisma Security

Slimme sensoren worden toegepast die datastromen genereren. Vervolgens worden deze datastromen geanalyseerd met gerichte algoritmes en kunnen voorspellingen worden gedaan om de veiligheid van de stad te vergrote, wat bijdraagt aan een betere leefomgeving en een “”smart resilient city”. Door middel van intelligente monitoring wordt automatisch een afwijkend of verdacht gedrag gedetecteerd en wordt of er wel of geen toegang verleend tot het bedrijventerrein en/of stadion. Indien gewenst kan het bewakingssysteem verder worden uitgebreid met slimme analytics t.b.v. crowdmanagement. Denk hierbij aan geluidsdetectie of het tellen van mensen en/of voertuigen.

Boomkwekerij M. van den Oever

Het Bewegingsbankje van Boomkwekerij M. van den Oever is een unieke mix waarin beweging en smart elkaar ontmoeten. Het bankje wordt ingepast in de omgeving en aangepast op de mogelijkheden die deze omgeving biedt. De smart laag is de mogelijkheid om een fitnesstrainer te ‘bestellen’, via een online platform gekoppeld aan het bankje. Zo wordt bewegen nóg aantrekkelijker.

StaticAir

Fijnstof is een stiekeme boosdoener in de meeste steden en veroorzaakt veel longproblemen. De technologie van StaticAir maakt het mogelijk fijnstof uit de lucht te ‘vangen’, met behulp van een statisch geladen veld. Deze kan gemakkelijk op bijvoorbeeld een lantaarnpaal geplaatst worden. En zo bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

Phidias

Meer informatie volgt.