De Smart Stedenbouw agenda


De komende maanden staan in het teken van de inhoudelijke ontwikkeling van onze smart stedenbouwkennis. In een reeks thematische sessies belichtten we de smart city vanuit verschillende oogpunten. Samen met de partners, maar ook met andere geïnteresseerden. Wil jij ook een van de sessies bijwonen? Neem dan contact met ons op.

Inhoudelijke bijeenkomsten
Donderdag 21 maart | Seminar Techniek
Dinsdag 26 maart | Filosofietafel
Dinsdag 9 april | Seminar Juridisch
Donderdag 18 april | Pitchcarrousel Sittard-Geleen
Woensdag 22 mei | Ontwerptafel
Half juni |  Seminar Ringparken
Donderdag 20 juni | Aan de slag dag

Donderdag 21 maart | Seminar Techniek

Het doel van deze bijeenkomst is de technische kant van de smart city belichten. Technologie is immers datgene wat de veranderingen die we bespreken teweegbrengt.

Technologie wordt steeds goedkoper. Deze technologie is dankzij het internet altijd verbonden. En er wordt daarmee continu data verzameld. Met behulp van data kunnen we nieuwe inzichten en kennis vergaren over hoe onze steden functioneren. En dus over hoe we ze moeten ontwerpen.

Wat we willen is concrete voorbeelden geven. Wat is er daadwerkelijk aan het veranderen? Aan de hand van voorbeelden schetsen we de impact van technologie. In combinatie met een praktijkvoorbeeld, waarbij we een kijkje in de keuken bij Picnic nemen.

Het programma
Wat – Seminar Techniek
Wanneer – 21 maart
Waar – Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100, 3812 ED Amersfoort
Thema – Technologische ontwikkelingen en de impact hiervan

14.00 | De techniek achter het winkelen + korte update wat we doen
14.30 | Introductie technologie en standaarden             | Arjen Hof
15.10 | Hoe kunnen we data benutten?                            | Bert Vermeij
15.40 | Hoe vertalen we dit naar beleid?                           | Bert Beentjes
16.20 | vertrek richting Picnic
16.30 | Excursie Picnic!
17.00 | Borrel in de kerk

Dinsdag 26 maart | Filosofietafel

Het programma
Wat – De filosofietafel
Wanneer – 26 maart
Waar  – Economic Board Utrecht, Van Zijstweg, Utrecht | Kantoren kop hal 7 (Jaarbeurs), 1e etage
Thema – Van wie willen wij dat de stad is?

14.00                  Welkom en korte introductie op het thema
14.30                  Wat is ons ideaalbeeld van de stad? – Workshop onder leiding van Rob van der Velden (voorzitter BNSP en directeur atelier Dutch)
We ervaren technologisering en digitalisering soms als een snelstromende rivier waardoor we worden meegesleurd. We sturen niet, maar worden gestuurd. Om te kunnen sturen, hebben we een doel voor ogen nodig. Dat doen we in een workshop onder leiding van Rob van der Velden (voorzitter BNSP en directeur atelier Dutch), waarin we schetsen wat wenselijke toekomsten en niet wenselijke toekomsten zijn. Dit leidt tot onze visie op de stad.
15.30                  Praktijkcasus
De visie toetsen we op een praktijkcasus. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang, helaas kunnen we nog niets naar buiten brengen.
16.30                  Afsluitende discussie – Olv Rob van der Velden
17.00                  Borrel

Dinsdag 9 april | Seminar Juridisch

Op dinsdag 9 april staat Smart Stedenbouw in het teken van de juridische en bestuurskundige middelen. We gaan aan de slag met de vraag Wat is er nodig? Om vervolgens te kijken naar de mogelijkheden aan de hand van een Apeldoornse casus. Al kijkende vanuit drie perspectieven – overheid, burgers, bedrijven. We nodigen dus ook deze drie groepen uit.

Het programma
Wat – Seminar Juridisch
Wanneer – 9 april
Waar – Tot2021, Molenstraat-Centrum 1, 7311 XG Apeldoorn
Thema – Centrale vraag: Hoe waardeer je iets? | Over de smart-inspraak van burgers en bedrijven en de veranderende verhoudingen tussen deze groepen (onderling) en met de overheid.

14.00    Welkom en voorstelrondje – door Jan-Willem Wesselink
14.30    Smart burgerinspraak | Casus: Klimaatsensoren in Apeldoorn – Jeroen van Bussel (en Gert Velthuis)
15.30    Sluipverkeer door AI: de effecten van Google maps en waze op de RO
16.30    Slotgesprek over smart city, ethiek en regelgeving
17.00    Borrel

Donderdag 18 april | Pitchcarrousel Sittard-Geleen

De gemeente is de tuinman in andermans tuin. Althans, zo denk de gemeente Sittard-Geleen erover. Daarom zijn zij het project ‘De Tuinman van Sittard-Geleen’ gestart. Komend jaar gaan wij met hen aan de slag met de Tuinman van Morgen, waarin we de Tuinman ‘smart’ gaan maken.

De Tuinman krijgt een eigen proeftuin, waarin we de openbare ruimte van de toekomst maken. In de proeftuin willen we ideeën en initiatieven van burgers, verenigingen en bedrijven samenbrengen. Hiervoor organiseren we een pitchcarrousel. Een pitchcarrousel is een bijeenkomst van een middag waarin vernieuwende (smart) oplossingen en producten voor de openbare ruimte zich presenteren. Na de pitchcarrousel beslist de gemeente Sittard-Geleen met welke partijen zij de proeftuin willen uitvoeren.

Woensdag 22 mei | Ontwerptafel

Samen met de ontwerpers van AM gaan we nadenken over de ontwerpprincipes van de smart city. Daarnaast gaat Iris, die bij de Future City Foundation haar afstudeeropdracht doet, met ons de inzichten van haar onderzoek testen. Zij gaat de komende maanden onderzoeken hoe technologie de bedrijfsvoering van organisaties en bedrijven heeft veranderd. Dit vat ze samen tot principes die wij vervolgens op de stad gaan toepassen.

Het programma
Wat – Ontwerptafel
Wanneer – 22 mei
Waar – AM, Ptolemaeuslaan 80, 3528 BP Utrecht
Thema – Wat zijn de ontwerpprincipes van de smart city?

Half juni |  Seminar Ringparken

Onder leiding van Paul Roncken en de provincie Utrecht gaan we aan de slag met de Utrechtse Ringparken. Afgelopen oktober presenteerde Paul Roncken zijn advies aan de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. De provincie Utrecht heeft het concept Ringpark Utrecht omarmt en koppelt het aan de opgave van een sterk groeiende stedelijke regio.

De opgaves gesignaleerd in het advies zijn soortgelijk aan de opgaves die wij met Smart Stedenbouw oppakken. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we de verbinding leggen tussen het ruimtelijk ontwerp aangeboden in de Utrechtse Ringparken en het Smart Stedenbouw project.
Meer informatie volgt binnenkort. 

Donderdag 20 juni | Aan-de-slag-dag

Deze dag gaan we alle geleerde lessen op een hoop gooien en écht aan de slag met smart stedenbouw. In een reeks inhoudelijke sessies hebben we gezamenlijk kennis gedeeld en daarmee kennis gecreëerd. Wat zijn de belangrijkste lessen geleerd? En welke conclusies kunnen we hieraan verbinden?
Dit is een besloten event voor partners van het Smart Stedenbouw-project.