Demonstrator: Slimmer plannen maken door de stad te begrijpen


Door Bert Vermeij

De grote opgaven als klimaatverandering, energietransitie en de vergrijzing veranderen de stad. Ook de toenemende digitalisering en technologisering hebben grote impact. Maar de data die in de netwerksamenleving gedeeld worden, stellen ons in staat de opgaven aan te pakken en samen te werken aan een betere stad. De mechanismen daarvoor vinden we in digital twins.

Esri Nederland heeft voor het project ‘Smart & Verbonden’ van de Future City Foundation een demonstrator gebouwd van een digital twin.

  1. Het model omvat in een interactieve viewer een 3D-basiskaart, indicatoren en andere kentallen (per ruimtelijke eenheid, in afstandszones).
  2. De virtuele stad van nu, opgebouwd uit data, vormt het vertrekpunt voor het ontwerpen van scenario’s. Betekenis is een van de ontwerpcriteria of indicatoren. Voor een gebied of locatie kunnen plannen worden gemaakt met bestemmingen en functies, gebouwtypes en volumes.
  3. Alternatieve scenario’s kunnen worden vergeleken. Impactanalyse maakt per scenario duidelijk wat de te maken keuzes bijdragen aan het realiseren van de opgave. Of wat een scenario doet met de betekenis en omgekeerd, wat de burgers ervan vinden.
  4. Verder is er in de digital twin een overzicht beschikbaar van alle lopende en voorgenomen projecten, in categorieën.

Klik hier om de StoryMap te bekijken, een interactief kaartverhaal met een toelichting op de demonstrator en toegang tot de demonstrator zelf.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.