Digital twin: altijd verbonden, nieuwe bestuursstijl


Door Jan-Willem Wesselink

Hoe technologisch en digitaal een digital twin er ook uitziet, de echte impact zit in de manier waarop de stad bestuurd zal worden. En de impact daarvan wordt enorm. Een korte verkenning.

Eerst maar even de techniek. Want wat is een digital twin nou precies? Kort en simpel is een digital twin een digitaal 3D-model van een object of systeem. Dat kan een eenvoudige machine als het kopieerapparaat zijn, maar ook een huis, een stad of een verzameling van steden. Doel van elke digital twin is inzicht geven in het functioneren van het object of systeem. Wat er met dat inzicht wordt gedaan, verschilt sterk. Bij een digital twin van een machine kan in de twin snel een storing worden ontdekt (de papierstoring in het kopieerapparaat), bij een stad kan ook de impact van een stedenbouwkundige ingreep worden voorspeld.

Een digital twin biedt drie mogelijkheden. Waarbij elke volgende stap volgt op de vorige.

1 Inzicht geven in de bestaande situatie.
2 Combineren van verschillende datalagen.
3 Doorberekenen van de effecten van ingrepen die u van plan bent te nemen.

Toekomstmuziek of niet, het is de kant die het opgaat. En dat is erg interessant omdat de digital twin hiermee een planningstool wordt. En uiteindelijk ook een participatietool. Via de twin kan met burgers worden gecommuniceerd en hun mening worden gevraagd. Dat kan actief, via planningstafels, maar er zijn ook mogelijkheden om burgers thuis te laten meedenken over het plan.

Een volgende stap kan zijn dat in het systeem ook ondergrenzen worden ingebouwd voor maatregelen die u wilt nemen. Stel dat de digital twin precies weet hoe de stad functioneert en van elke geplande ingreep alle effecten kan voorspellen, dan is het mogelijk om ondergrenzen te programmeren die niet overschreden mogen worden. Dat kunnen milieunormen zijn, maar bijvoorbeeld ook het percentage armen in een gemeente.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – Verbonden, flexibel en betekenisvol; maak de echte future city’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.