DKH-GSL en Future City bieden CoP Snuffelfiets aan


Op 17 november 2021 lanceert de Future City Foundation samen met de Data – en Kennishub Gezond Stedelijk Leven met een fietstocht vanuit het Provinciehuis in Utrecht naar Radio Kootwijk de Community of Practice van het project ‘Snuffelfiets’. Deze fietstocht is het startsignaal voor het opzetten van deze community om van elkaars ervaringen te leren. De fietsers worden in Radio Kootwijk opgewacht door de Apeldoornse wethouder Wim Willems, voorzitter van de G40- themagroep Smart Cities en doen onderweg ook de Amersfoortse wethouder Koşer Kaya aan.

Om gezonde leefomgeving te bevorderen zetten steeds meer overheden in op fietsen. Fietsen draagt bij aan een betere luchtkwaliteit, volksgezondheid, interactie/participatie en de geluksbeleving. Met deze doelstelling is de provincie Utrecht in 2019 het project ‘Snuffelfiets’ gestart. Hierbij wordt op grote schaal mobiele data op de fiets verzameld door participerende burgers. De Snuffelfiets-sensor meet drie soorten fijnstof, en ook de locatie, (gemiddelde) snelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, wegdek en organische gassen.

Een nationale en internationale samenwerking
Snuffelfiets is in 2019 begonnen als samenwerking tussen de Provincie Utrecht, Civity, SODAQ en RIVM. Daarna zijn er meer provincies en gemeenten aangehaakt, zoals Gelderland en Zeeland. Ook in Amersfoort, Sittard-Geleen, ’s-Hertogenbosch en Zwolle (en in het Deense Aalborg en Zweedse Göteborg) is gesnuffelfietst. Er is belangstelling vanuit diverse andere gemeenten om ook aan te haken.

Leren van elkaar
Het mooie van het project is dat elke gemeente of provincie kan meedoen op een erg laagdrempelige manier. Overheden krijgen bovendien snel resultaat, de data kan vrij snel en eenvoudig worden gebruikt. Maar nu het aantal projecten stijgt, stijgt ook de behoefte bij de initiatiefnemers in de verschillende gemeenten en provincies om van elkaar te leren.

De meer ervaren initiatiefnemers uit Utrecht kunnen hun lessen delen met bijvoorbeeld Zeeland. Maar andersom kunnen de inzichten van de nieuwe deelnemers ook heel interessant zijn voor de deelnemers van het eerste uur. Daarbij kunnen er gezamenlijk nieuwe behoeften ontstaan waardoor het project als geheel wordt verbeterd.

Over de Future City Foundation en de Data- en Kennishub
Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving moet een breed scala aan parameters rond milieu, fysieke inrichting en sociale samenhang en gedrag worden meegewogen. De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) ontwikkelt strategieën en instrumenten voor een gezonde leefomgeving, die rekening houden met dit complex samenspel van factoren. Data-gedreven kennis is essentieel bij het ontwikkelen van grensverleggende stedelijke concepten. De Data – en Kennishub stond aan de wieg van de snuffelfiets en de uitkomsten van de COP rondom de snuffelfiets zullen daarom ook met dit netwerk gedeeld worden.

De Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen. Wij verbinden professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van die regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden.

Werkt u al met de snuffelfiets of bent u benieuwd hoe het werkt? Neem dan contact op met Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl .