DMI-ecosysteem breidt verder uit


Digital twin bedrijf Argaleo en dataspecialist Civity zijn toegetreden tot het DMI-ecosysteem. Daarmee breidt DMI verder uit. De toetreding werd bekrachtigd op 8 november tijdens de Smart City Expo in Barcelona, waar het ecosysteem zich met een groot aantal publieke en private partners liet zien

Argaleo-directeur-eigenaar Jeroen Steenbakkers is blij en trots met de toetreding: “Samen met verschillende Nederlandse steden hebben wij met ons digital twin platform oplossingen ontwikkeld voor inzicht in economische ontwikkeling, veiligheid en mobiliteit. Het DMI-ecosysteem is voor ons een perfecte mogelijkheid om deze kennis te delen en samen met de andere partners op te schalen naar andere steden.”

Roelof Schram, directeur van Civity sluit zich daarbij aan: “Het DMI-ecosysteem heeft behoefte aan kwaliteit en eenduidigheid in het gebruik van data en metadata. Met de datacatalogus en metadata kwaliteitstool bieden we al jarenlange service, kennis en bewezen resultaten, waar anderen binnen DMI direct gebruik van kunnen maken. Dat willen we niet onbenut laten en daarom doet Civity graag mee.”

Caspar de Jonge, programmamanager bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een van de initiatiefnemers van het DMI-ecosysteem is blij met de nieuwe toetreders. “Met deze partijen groeit DMI verder. Doel is een sterke en veelzijdige samenwerking te bouwen waarmee we slimme en duurzame verstedelijking verder kunnen versnellen. De toetreding van deze en vergelijkbare partijen helpt daarbij. Ik hoop dat dit voorbeeld door veel collega-bedrijven en andere organisaties wordt gevolgd.”

 

Over het DMI-ecosysteem

Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem richt zich op slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Het voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Willen we alle uitdagingen die in onze steden spelen echt goed en vooral ook duurzaam aanpakken, dan moeten we dat in samenhang doen. Zodat de manier waarop we onze omgeving inrichten, er verblijven en ons verplaatsen ook echt duurzaam vooruitgang brengt. Dat vraagt om het gericht coördineren van beleid en investeringen – zowel tussen overheden onderling als tussen overheden en bedrijfsleven – zodat we snel genoeg schaal en impact maken. En daarbij moeten we de mogelijkheden van informatietechnologie maximaal benutten, binnen maatschappelijk verantwoorde kaders.

Het DMI-ecosysteem is een publiek-private samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van IenW en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. DMI is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds.

 

Meer weten over het DMI-ecosysteem? Lees verder op: dmi-ecosysteem.nl