Publiek mobiliteitsplatform wint summerschool


Het idee van OV-L  –een idee voor een nieuw publiek mobiliteitsplatform- is de winnaar van een summerschool over hoe publieke platformen de overheid veranderen die plaatsvond op 23, 28, 29 en 30 augustus in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Het concept draait erom dat bestaande infrastructuur beschikbaar wordt gesteld voor goederenvervoer, waardoor bezorging weer een van de overheidstaken wordt.

Het winnende team heeft als toekomstvisie dat de overheid een verbinder is en zich in de toekomst meer actief gaat opstellen.  

We leven in het tijdperk waarin digitale platformen ongekende invloed beginnen uit te oefenen op de wereld. Dit kan zorgen voor disrupties in en van de hele samenleving. De grote vraag is: Hoe veranderen publieke platformen de overheid, welke toekomstscenario’s kunnen we daarover schetsen en hoe disruptief zijn deze? Om dat te onderzoeken organiseerde stichting Kennislab voor Urbanisme in opdracht van de provincie Zuid-Holland een dit keer vierdaagse summerschool ‘Hoe veranderen publieke platformen de overheid’ in Den Haag.

Hoe gaat de overheid zelf naar een platform transformeren? Met deze vraag in gedachte bundelden 19 jongprofessionals hun denkkracht om dit te onderzoeken. Gedurende dit intensieve vierdaagse evenement betrokken de deelnemers zich bij de potentiële transformaties die digitale platformen met zich meebrachten. Naast het identificeren van kansen voor innovatie en economische groei, bogen ze zich ook over de mogelijke gevaren om deze te kunnen tackelen.

Het resultaat zijn vijf briljante plannen voor nieuwe manieren van publieke platformen. Een vakkundige jury koos het publieke mobiliteitsplatform als winnend concept uit.

Een uitdagende vraag

Op 24 augustus heeft Jan van Ginkel (loco-provinciesecretaris  van de Provincie Zuid-Holland) de Summerschool geopend. Hij gaf de deelnemers direct een aantal vragen mee: “Als de overheid een platform wordt, wat is de rol van de overheid daarin? Hoe zorgen we dat we van een verticale organisatie naar een horizontale organisatie gaan? En is het een disruptief of lineair proces? Ik heb het antwoord op deze vragen niet en ik ben dus heel benieuwd waarmee jullie gaan komen.”

De summerschool is onderdeel van de Expeditie Publieke Platformen van de Provincie Zuid-Holland. De Provincie gaat in deze toekomstverkenning op onderzoek uit hoe de wereld gaat veranderen door platformen en wat de rol van de provincie Zuid-Holland hierin is.

Een pressure cooker van vier dagen

In een periode van vier dagen hebben 19 jonge professionals nagedacht over de impact van publieke platformen op de overheid en hoe de overheid zelf deze transformatie kan omarmen. Tijdens de eerste dag gingen ze in gesprek met stakeholders uit de Provincie, het Rijk en gemeenten om inzicht te krijgen in publieke platforms binnen de overheid en de onderliggende publieke waarden. Op de tweede dag werkte de groepen verder aan hun verschillende scenario’s, kregen ze een workshop van de Data werkplaats van de Utrecht Data School en werd er aandacht besteed aan hoe de digitalisering de wereld op dit moment veranderd. De derde dag toetsten de deelnemers hun ideeën door het voor te leggen aan stakeholders en ontwerpers van de Provincie Zuid-Holland.

Vakjury
De toekomstplannen die de summerschool-deelnemers hebben bedacht werden aan het einde van de vierdaagse summerschool beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit Maarten Burggraaf (wethouder in Dordrecht), Jan van Ginkel (Loco-provinciesecretaris, Provincie Zuid-Holland), Carolien Wetzels (coördinator Team Recruitment, Provincie Zuid-Holland), Noor van den Brink (beleidsadviseur, Ministerie van IenW), Frans Jorna (Themadirecteur dienstverlening en bedrijfsvoering, gemeente Apeldoorn) en  Petra Claessen (voorzitter BTG). De jury was op zoek naar verrassende oplossingen en scenario’s, die tegelijkertijd tastbaar en aansprekend waren.

Jan van Ginkel sprak namens de jury de lovende woorden uit over het winnende idee: ‘Uit jullie idee sprak veel verbeeldingskracht, jullie hebben van schaarste een kracht gemaakt. Bovendien hebben jullie de interactie tussen de digitale en de fysieke wereld goed geschetst en zetten jullie een scherpe visie neer over de rol van de overheid als verbinder.’

Winnaar: OV-L

Volgens de jury is OV-L een idee met veel verbeeldingskracht, die uitgaat van een actuele vraag, namelijk de schaarse ruimte. Het nieuwe mobiliteitsplatform stelt zich als doel om in te grijpen in een proces dat nu vooral wordt ingevuld door private platforms zoals Amazon en Uber. De winnaars vinden dat de overheid meer als verbinder moet optreden en actief met een platform goederenvervoer beschikbaar moet stellen.

Alle eindproducten van de summerschool-deelnemers staan online. Elke groep heeft een digitaal eindproduct (vormvrij) opgeleverd met hun oplossing, een presentatie en een vlog (kort filmpje) over hun project.

 Noot voor de redactie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Zoë Spaaij via T: 06 50586953 of E: z.spaaij@kennislabvoorurbanisme.nl.