‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – de City Deal


Door Jan-Willem Wesselink

Op 3 december 2020 ondertekenden staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV) de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Dit deden zij samen met bestuurders van 16 gemeenten en 2 provincies, een waterschap, 15 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties. De komende 2 jaar pakken de partners ten minsten 12 complexe smartcityvraagstukken op om de smart city verder te brengen. Initiatiefnemers zijn Agenda Stad, Stedennetwerk G40 en de Future City Foundation.

Wat willen we bereiken?
Als we willen dat onze steden leefbaar blijven, moeten we gebruikmaken van de nieuwste technieken. Maar we willen wel dat dat op een democratische manier gebeurt. We moeten het zo organiseren dat we gebruikmaken van de kansen die nieuwe technologie biedt, maar er geen last van krijgen.

Wat zijn de doelstellingen?
In deze City Deal stellen de deelnemers zich tot doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. De deelnemers aan de City Deal spannen zich gedurende de looptijd van de City Deal in om ten minste twaalf processen te veranderen, deze processen te borgen, te implementeren en opschaling te bereiken. Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor de ontwikkelde oplossingen vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd zijn.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.