Enquête: hoe zijn overheidsorganisaties bezig met ‘smart city’?


Doe mee aan de enquête – speciaal voor (semi-) overheden

Het stedennetwerk G40 en Future City Foundation zijn een onderzoek gestart naar hoe overheden bezig zijn met het onderwerp ‘smart city’ en hoe ze daarin samenwerken met anderen.

Om dat in kaart te brengen is er een enquête opgesteld – speciaal voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere semi-overheidsorganisaties.

Uitwisselen van kennis en ideeën moet er onder meer toe leiden, dat we van elkaar leren, niet onnodig opnieuw ‘het wiel uitvinden’ en elkaar weten te vinden bij vragen omtrent smart city activiteiten. De kennis gebruiken we ook om de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ tot een succes te maken. In de enquête kunt u ook aangeven of u interesse heeft in deze City Deal.

Invullen van deze vragenlijst duurt tussen de 7 en 15 minuten. Onder de invullers verloten we 15 exemplaren van het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Werkt deze link niet, ga dan via de volgende link naar de enquête: https://kennislab.typeform.com/to/yl7rKa

Deze enquête is een initiatief van het stedennetwerk G40, vertegenwoordigd door Wim Willems – wethouder van de gemeente Apeldoorn en medevoorzitter van de themagroep Smart Cities bij de G40.
En Future City Foundation, vertegenwoordigd door Jan-Willem Wesselink – programmamanager bij de Future City Foundation en kwartiermaker van de City Deal