Enschede: Ethische commissie


Door Astrid Zwaag

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en stellen ons allemaal voor nieuwe vraagstukken en dilemma’s. Op een verantwoorde manier omgaan met digitalisering en datagebruik vraagt om een aanpak die rekening houdt met de veiligheid en privacy van onze inwoners. Ethische kwesties zijn nu actueler dan ooit. Gemeenteraad en bestuurders in Enschede laten zich daarom adviseren door deskundigen.

‘Het gebruik van data neemt alleen maar toe in onze gemeente en daarom hebben we in 2018 een datastrategie opgesteld. Hierin is besloten dat er een ethische commissie moest komen zodat er nagedacht zou worden over bijvoorbeeld de impact op de inwoner van technologische ontwikkelingen in de openbare ruimte. ‘Hoe en wat, dat hebben we toen nog helemaal blanco gelaten. Het belangrijkste was dat een groep experts als klankbord zouden dienen’, vertelt Simone Rodenburg. Zij werkt als adviseur datastrategie en informatiebeleid bij de gemeente Enschede. ‘Nadat we als ambtelijke organisatie een signaal gaven om dit op te pakken, hebben we helemaal geen moeilijkheden ondervonden om bestuurders van het belang te overtuigen.’

Kernvragen waar de ethische commissie zich over buigt zijn bijvoorbeeld of de gemeente alle innoverende mogelijkheden en technieken wil benutten en wat in de uitvoering hiervan moreel en ethisch toelaatbaar is. Altijd hebben deze kernvragen raakvlakken met de thema’s technologie en/ of data. Peter-Paul Verbeek is hoogleraar filosofie van technologie aan de Universiteit Twente en werd gevraagd als voorzitter. ‘Ik ben vrij actief in het publieke debat en ben blij dat Enschede het tijd vindt om ethische vraagstukken serieus te nemen. Ethische commissies gericht op techniek, die zijn er nu nog niet zo veel en vooral niet in gemeenten.’

Fotografie: Matthew Henry

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.