EU: One size fits all, werkt niet


Door Jan-Willem Wesselink

De Europese manier smart city’s te realiseren gaat van onderop. Ruimtelijk beleid in Europa is volgens Hartog nooit Europees. Het is soms landelijk, maar meestal lokaal. Dat geldt ook voor smartcitybeleid en smartcityoplossingen. Die worden van onderop ontwikkeld. De rol van de Europese Commissie is om die initiatieven te verbinden en te laten samenwerken. Daarom staat de ontwikkeling van dataplatforms centraal. Het delen van data en het borgen van de kwaliteit van data staan centraal. ‘Als je wil dat mensen dingen samen doen, moet je de basis op orde hebben en die basis ligt in de kwaliteit van data’, aldus Eddy Hartog.

Om dat te bereiken is de Verklaring van Porto opgesteld waarmee deelnemende overheden (gemeenten, regio’s en landen) het belang onderstrepen dat het draait om ‘de invoering en opschaling van open, interoperabele, sector- en grensoverschrijdende platforms ter bevordering van de digitale transformatie. Zo zal worden bijgedragen tot de technologische soevereiniteit van de EU en de cocreatie van digitale oplossingen die onze steden en gemeenschappen niet vastketenen aan specifieke technologieën’ (zie Living in EU).

Met de verklaring worden volgens Hartog de kaders gesteld. Die zijn vastgelegd in zes principes. Zo stelt de verklaring de burger centraal; ligt het initiatief bij gemeenten die (volgend principe) worden gezien als een burgergestuurd en open innovatie-ecosysteem. Het vierde principe benadrukt het belang van ethische en maatschappelijk verantwoorde toegang tot en gebruik, uitwisseling en beheer van data. Daarin zijn technologieën belangrijke aanjagers. En als laatste principe, wordt er gewerkt aan interoperabele digitale platforms op basis van open normen en technische specificaties, applicatieprogramma-interfaces (API’s) en gedeelde datamodellen.

Dit is een voorpublicatie uit het boek ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’, van de Future City Foundation. Wilt u meer lezen? Klik hier om het boek (gratis) te bestellen.